işlerin iyi neticelenmesi hayırla sonuçlanması için Cevşeni Kebir Duası

işlerin iyi neticelenmesi hayırla sonuçlanması için Cevşeni Kebir Duası

işlerin iyi neticelenmesi hayırla sonuçlanması için Cevşeni Kebir Duası
işlerin iyi neticelenmesi hayırla sonuçlanması için Cevşeni Kebir Duası

İşlerin hayırlı ve iyi sonuçlanması için her gün 7 yada 70 defa okunur.

1- Yâ ğafiral hatâyâ

2- Yâ kâşifel belâyâ

3- Yâ münteher recâyâ

4- Yâ müczilel atâyâ

5- Yâ vâsial hedâyâ

6- Yâ râzıkal berâyâ

7- Yâ kâdıyel münâyâ

8- Yâ sâmiaş şekâyâ

9- Yâ bâises serâyâ

10- Yâ mütlikal üsârâ

Sübhâneke lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr.

1. Ey hataları mağfiret eden

2. Ey belaları kaldıran

3. Ey ümitler Kendisinde son bulan

4. Ey ihsani bol veren

5. Ey hediyeleri geniş olan

6. Ey mahlukata rızk veren

7. Ey ölümlere karar veren

8. Ey şikayetleri işiten

9. Ey askerleri gönderen

10. Ey esirleri salıveren

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar