Karı Koca Arasındaki Soğukluk için Okunacak Dua

Karı Koca Arasındaki Soğukluk için Okunacak Dua
Karı Koca Arasındaki Soğukluk için Okunacak Dua

Karı ve koca arasında her hangi bir soğukluk olursa aşağıdaki dua her gün okunabildiği kadar  okunur.Özellikle 5 vakit namazlardan sonra okunan dualar daha makbul olur.

Okunacak dua:
“Allahümme ellif beyne kulûbinâ ve aslih zâte beyninâ.Vehdinâ sübüles-selami ve neccina.Minez-zulümâti ilen-nûri.Ve cennibnel-fevâhişe mâ zahara minhâ Ve mâ betane.Allâhümmehfazna Fiz esmâ’ınâ ve ebsârina ve ezvâcinâ.”

Anlamı: “Allahım! Kalplerimizi bir leştir(bizi ayrılığa düşürme) Aramaız/sosyal ilişkilerimizi düzelt.Bizi doğru yola ielt.Bizi(Şirk,küfür ve nifak)karanlıklardan kurtar,(İman ve İslam) aydınlığına çıkar,bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden uzaklaştır.
Allahım! Kulaklarımızı,gözlerimizi ve eşlerimizi(her türlü kötülük ve günahtan) koru.(İbni Hibban)