Peygamberler

İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem (as) ile başlayan insanlık tarihi, onun ardından gelen diğer peygamberle devam etmiş. Allahü Teâlâ, akıl ve iradenin yanında insanı göz-kulak gibi dış duyular, sezg

Âdem Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Âdem Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası. (daha&helliip;)

Şit (Şis) Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Şit (Şis) Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Âdem aleyhisselamdan sonra gönderilen peygamber. Âdem aleyhisselamın oğludur. (daha&helliip;)

İdris Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İdris Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Kur’ân-ı kerîm’de ismi geçen peygamberlerden. Şit aleyhisselamın torunlarındandır. (daha&helliip;)

Nuh Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Nuh Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İdris aleyhisselamdan sonra gönderilen peygamberlerden. Allah korkusundan dâima ağladığı için adına,…

Hud Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Hud Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Yemen’de bulunan Âd kavmine gönderilen peygamber. Nûh aleyhisselamın oğlu Sâm’ın neslindendir.…

Salih Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Salih Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Semûd kavmine gönderilen peygamber. Hazret-i Âdem’in on dokuzuncu batından torunudur. (daha&helliip;)

Zülkarneyn Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Zülkarneyn Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Peygamber veyâ velî. Kur’ân-ı kerîmde kıssası, doğuya ve batıya seferleri zikr…

İbrahim Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İbrahim Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden, ülülazm adı verilen altı peygamberden biri…

Lut Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Lut Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden. İbrahim aleyhisselamın kardeşinin oğludur. (daha&helliip;)

İsmail Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İsmail Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Arabistan’da Cürhüm kabîlesine gönderilen peygamber. İbrahim aleyhisselamın büyük oğlu ve Peygamberimizin…