Kem (kötü) göz ile nazardan Koruyan Etkili Dualar

Kem (kötü) göz ile nazardan Koruyan Etkili Dualar

Kem (kötü) göz ile nazardan Koruyan Etkili Dualar
Kem (kötü) göz ile nazardan Koruyan Etkili Dualar

Kem (kötü) göz ile nazar edip göz değdirmek,toplumda var ve sabit olan bir gerçektir.

Resulüllah (s.a.v),nazar olayının,yaşanan bir gerçek olduğunu dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur.

Elaynü hakkun” “Göz değmesi hak ve gerçektir.”

Hafız İbn-i Hacer diyor ki:

Göz değmesi,kötü huylardan olan hased ile karışık bir şekilde güzel görmektir.”

Bu şekilde bakıldığı zaman,bakılan kimse için zarar meydana gelir.”

Nazardan korunmak için şunları yapmalıdır.

Kehf Suresin’den şu ayet okunmalıdır.
Ve lev iz dehalte cenneteke kulte mâ şâellâhü lâ kuvvete illâ billâh.”

“Kendi bağına girdiğin zaman,Mâ şâellâhu (Allah’ın dediği olur) kuvvet ve kudret ancak Allah’a mahsustur,deseydin ya!”

Fatiha, Ayetü’l-Kürsi ,İhlâs, Felâk ve Nâs Surelerini çok okuyun.

Şu dualar okunmalıdır.

“Euzü bi kelimâtillahit tâmmâti min şerri mâ halak.” (Yarattığı şeylerin şerrinde ,Allah(cc)’ın tam olan kelimelerine sığınıyorum.)

Euzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min külli şaytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmeh.” “Bütün şeytanlarda,zararlı hayvanlardan ve bütün kem gözlerden,Allah(cc)’ın tam olan kelimelerine sığınıyorum.”

Euzü bi kelmâtillâhit tâmmâtilleti lâ yücâvizühünne berrun ve lâ fâcirun min şerri mâ haleka ve berae ve zerâe ve min şerri ma yenzilü mines semâi ve min şerri mâ ya’rucü fihâ ve min şerri mâ zerae fil erdi ve min şerri mâ yahrucü minhâ ve min şerri fitnetil leyli ven nehâri ve min şerri külli târikın illâ târıkın yatruku bi hayrin yâ rahmân.”

” Hiç bir iyinin ve kötünün yapamadığı ve Allah(cc)’ın ayaratıp meydana getirdiği şeylerin şerrinde.Gökten inenlerin ve yerde çıkanların şerrinden.Gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden.İyilik için kapı çalan hariç,her kapı çalanın şerrinden Allah(cc)’ın tam olan kelimelerine sığınırım.Ey Rahman olan Allah’ım.”