Kısmeti Bağlı Olanın Münacatı

Kısmeti Bağlı Olanın Münacatı
Kısmeti Bağlı Olanın Münacatı

Hangi hususta olursa olsun,kısmeti bağlı olan kimse aşağıdaki duayı her gün (100) kere okuyup gönlünce dua ederse en kısa zamanda muradına erer.

” Allahümme Ya Rabbi bicahi sahibi’l-vesileti Seyyidina ve Nebiyyina ve Habibina ve kurrete uyunina ve nur-i ebsarina ve Habibike Muhammedi’l-Mustafa ve Rasülike’l-Murtaza ve Nebiyyike’l-Mücteba, hevvil ahvalina ila ahseni’l-hal.Ya Muhavvile’l-havli ve’l-ahval.”