Köpekler Ezan Okunurken Neden Ulur? Biliyor musunuz ?

Köpekler Ezan Okunurken Neden Ulur ? Biliyor musunuz
Köpekler Ezan Okunurken Neden Ulur ? Biliyor musunuz

Köpekler Ezan Okunurken Neden Ulur ? Biliyor musunuz ?

Hz. Cabir’den nakledildiğine göre Peygamberimiz(a.s.m) şöyle buyurdu: “Şeytan ezanı işittiği

vakit Revha denilen yere kadar gider. koşar adımlarla kaçıp oradan uzaklaşmaya çalışır(Ezan vakti yeryuzundeki tüm kafir cinler ve şeytanlar ,ezana sahitlık etmemek ıcın ve ezan ıle yandıkları ıcın kacarlar,Köpeklerde bunları görür onlara ulurlar.)

Gece lüzumsuz yere dışarı çıkmamak ve bilhassa çocukları dışarı bı­rakmamakla ilgili Hadîs-r Şerifler 1230, 1231 sayılarda geçmişti. Burada ziyade olarak köpek havlaması ile eşek anırmasına karşı takınılacak tavır beyan edilmektedir. Hayvanlarda bazı duygular vardır ki, insanlarda bu ince duygu mevcut değildir, Görme, koku alma, işitme ve hissetme gibi...' İnsanlardan önce bazı tehlikeleri sezebilirler ve bu tehlikelere karşı ses ve hareketleri İle mukabele ederler. Bu bakımdan bir nevi alarm mahiyetinde olan köpek havlaması ile eşek anırması halinde Şeytan şerrinden ve za­rarlı hallerden Allah'a sığınmak gerekir. Bir rivayette de Allah'a siğınma-lar, geceleyin olan havlama ve anırışlar içindir.

Şeytanın, en faziletli ibâdet olan Kur'an okumadan ve namazdan kaçmayıp ezan sesinden kaçması, kıyamet gününde onu işittiğine şahadet etmemek içindir. Çünkü bir hadis rivayetine göre, müezzinin sesini işiten insanlar, cinler ve her şey kıyamet gününde onu işittiğine şahadet edecektir. Şeytan da her şeye dahildir. Yahut cinlerden sayılır.

Bazıları “Şeytânın kaçması ezanın azametindendir. Çünkü ezan dînin bütün kurallarını içine alır ve İslam’ın şeâirini / işaretlerini ve sembollerini ilândır. Bunların can düşmanı olan şeytan, onları işitmeye tahammül edemez; demişlerdir.

Bir takımları şeytanın kaçmasını onu ye's ve ümitsizliğine bağlarlar. Zira şeytan tevhit ilânını duyunca İnsana vesvese vereceğinden ümidini keser. Fakat namaz kılan ve Kur'an-ı Kerim okuyarak 'a duada bulunan kimseden şeytân kaçmaz. Çünkü o hallerde kendisine vesvese kapıları açıktır. İstediği gibi kulun damarlarına kadar sokularak vesveseyi hatırına getirebilir. O derecede ki, namaz kılan kimse kendinden geçerek kaç rekât kıldığını bile unutur.

Demek ki, ezanın pek büyük bir fazileti vardır. O derece ki şeytân onu işitince deliye döner; Başına en büyük felâket gelmiş gibi ne yapacağını şaşırır.

(Kaynak: Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim, Tercüme ve Şerhi, ilgili hadislerin açıklaması)