Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar

Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar 

Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar
Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar

Korkulu zamanlarda, “Kelime-i temcîd”, yâni Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm(9) çok okumalıdır. 

Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar

Muhammed Mâsum hazretleri buyurdu ki: “Dertlerden kurtulmak ve murâda kavuşmak için beşyüz kere “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” ile evvelinde ve âhirinde yüzer defa salevât-ı şerife okuyup duâ etmelidir”.

Korkulu Zamanlarda Mu’avvizeteyn, yâni iki Kul-e’ûzü’yü (Nas ve Felak Sureleri) çok okumak da faydalıdır.
Ayrıca, Li îlâfi sûresi, hergün ve her gece hiç olmazsa onbirer def’a okumalıdır.

Sübhânellahi vel-hamdülillahi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm, (35) duâsını da gece gündüz çok okumalıdır.

Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar

Peygamberimiz, Allahümme innî es’elüke bihakkıssâ’ilîne aleyke, ya’nî (Yâ Rabbî! Senden isteyip de, verdiğin kimselerin hâtırı için, senden istiyorum!) derdi ve böyle duâ ediniz buyururdu. Sebeplere yapışıp, emredilen şeyler okunduktan sonra böyle duâ etmelidir.
İmam-ı Rabbanî hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken gece, bir handa kaldılar. “Bu gece bir belâ zuhur edecektir. “Bismillahillezi la-yedurru maasmihi şeyün fil-erd-ı vela fissemai ve hüvess-semiulalim’ (16) duâsını besmele ile okuyun!“ buyurdu.

Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar

Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duâyı okuyanlara birşey olmadı. Dert, belâ, fitne ve hastalıklardan korunmak için, sabah-akşam, İmam-ı Rabbanî hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, üç defa okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

Bir yere gelen kimse Euzu bikelimatillahi-ttammati min şerri ma haleka (32) okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiç birşey zarar veremez.

Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar

Korkulu şeyden kurtulmak veya bir dileğe kavuşmak için, Taha suresinin 37. ayetinden (Velekaddan), 39. ayetin sonuna (ala ayniye) kadar kağıda yazıp, su geçirmez bir kılıfla mesela PVC ile kaplatıp yanında taşımalıdır. Faydası çok görülmüştür.