Kunut Duaları ve Faziletleri

Kunut Duaları ve Faziletleri

Kunut Duaları ve Faziletleri
Kunut Duaları ve Faziletleri

Tekbir alıp kunut dualarını okuyan Hz. Muhammed, Kunut duasında Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah’a sığındı.Kunut Duaları ve Faziletleri

Kunut Duaları Türkçe Okunuşu -1-

Bismillahirahmanirrahim
“Allâhümme innâ nesteıynüke ve nestağfiruke ve nestehdîk, ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleykel hayra kellehû neşküruke ve lâ nekfüruk. Ve nahleu
ve netrukü men yefcüruk.”

Kunut Duaları Türkçe Anlamı -1-

Râhman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Allahım, senden yardım dileriz,Sana tövbe ederiz.Senden Bize yol göstermenizi dileriz,
Sana İman eder Senden af dileriz, Sana güvenip dayanırız. Bütün hayırları senden biliriz,
Sana şükrederiz, verdiklerine nankörlük etmeyiz. Sana isyan edeni terkeder ve kendimizden
uzaklaştırırız.

Kunut Duaları Türkçe Okunuşu -2-

“Bismillahirahmanirrahim
Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve
nahşâ azâbeke inne azâbeke bil küffâri mülhık
.”

Kunut Duaları Türkçe Anlamı -2-

Râhman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Allahım yalnızca sana kulluk eder, yalnız sana dua ederiz,sana secde ederiz. Sana Koşarız. Rahmetini
umar azabından korkarız. Muhakkak azabın kafirlere ulaşacaktır.