Kur'an-ı Kerim'den ve Sünnetten Türkçe Dualar

Kur'an-ı Kerim'den ve Sünnetten Türkçe Dualar

Kur’an-ı Kerim’den ve Sünnetten Türkçe Dualar
Kur’an-ı Kerim’den ve Sünnetten Türkçe Dualar

“Allah’ım ! ağlamayan gözden,korkmayan kalpten,kabul olmayan duadan sana sığınırım.”

“Allah’ım! sana adanmamış bedenden,seni özlemeyen kalpten,ağlamayan gözden sana sığınırım.”

“Allah’ım ! Senden mağfiret ve afiyet diliyoruz.”

“Allah’ım !Senden hidayet,takva,iffet ve zenginlik diliyorum.”

“Ey kalpleri çeviren Allah’ım! Kalplerimizi sana itaate doğru yönelt.”

“Allah’ım ! imtihandan ve sana ulaşma zorluğundan,kötü yargıdan ve düşmandan sana sığınıyorm.”

“Allah’ım ! vermiş olduğun nimetin zevalinden,sıhhat ve afiyetin değişmesinden,ani intkamdan ve bütün öfkelerden sana sığınırım.”

“Allah’ım ! kötü ahlaktan,amellerimden ve heveslerimden sana sığınırım.”

“Allah’ım ! senden, beni rahmetine ve mağfiretine ulaştıracak şeyin sebebini,bütün günahlardan selamette olmayı,dürüstlüğün ganimetini, cenneti elde etmeyi ve cehennemden kurtuluşu diliyorum.”

“Allah’ım ! bise verdiğin nimetleri artır,eksiltme,ikram et ve dayanıksız bırakma ,bize kereminden ihsan et,mahrum bırakma,bizi sev ve bir başkasını bize tercih etme ve bizden razı ol.”