Kuran-ı Kerim'in 3. Suresi Ali imran Suresi'nin 18. Ayetinin Fazileti

Kuran-ı Kerim'in 3. Suresi Ali imran Suresi'nin 18. Ayetinin Fazileti

Kuran-ı Kerim’in 3. Suresi Ali imran Suresi’nin 18. Ayetinin Fazileti
Kuran-ı Kerim’in 3. Suresi Ali imran Suresi’nin 18. Ayetinin Fazileti

Al-i İmran (Arapça: سورة آل عمران), Kur'an'ın 3. suresidir.

Medine’de indirildiğine inanılan sure 200 ayetten oluşur. 33. ayetinde geçen İmran ailesi, sureye adını vermiştir. İmran ailesi, Kur'ana göre Meryem’in babası olup peygamberlik ve hikmet (bilgelik) ocaklarından olan bir ailedir.

Ali İmran Suresinin On Sekizinci Ayetinin Fazileti

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Bu (Şehidallahü…’ ile başlayan) ayet-i kerime-i okuyan kimse için Allah’u Teala 70.000 tane melek yaratır.
Kıyamete kadar onun için istiğfar ederler. O kimsenin affını isterler.
"

Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel azızül hakım.

O sabredenleri, o doğruluktan şaşmayanları, o elpençe divan duranları, o nafaka verenleri ve seher vakitlerinde o istiğfar edip yalvaranları (görür).