Maddi Borçlarda Ödemede Güçlük Çekenler için Esrarlı Bir Dua

Maddi Borçlarda Ödemede Güçlük Çekenler için Esrarlı Bir Dua

Maddi Borçlarda Ödemede Güçlük Çekenler için Esrarlı Bir Dua
Maddi Borçlarda Ödemede Güçlük Çekenler için Esrarlı Bir Dua

Para Borcunu Ödemede Güçlük Çekenin Duası Yatsı namazından sonra, aşağıda tarif edildiği şekilde "Allah rızası için" 4 (2+2) rek'at namaz kılınır.

1. rekatta: 1 Fatiha ile 10 Felak sûresi,
2. rekatta: 1 Fatiha ile 10 Kafirûn sûresi okunur.
Ka'dede (otururken); Et-tahiyyatu ve Salât-ü Selâm (Salli-Barik) okunup selam verilir ve oturuş şekli bozulmadan şu dua okunur:
Sübhân-Allâhü'l-ebediyyi'l-ebedü'l-Vâhidü'l-Ehad. Sübhân-Allâhi'l-ferdi's-Samed. Ellezî râfia's-semâvâti bi ğayri amede'l-münferidi bilâ sâhibeti ve lâ veled.
Sonra kalkılır, yukarıdaki gibi niyyet edilip, aşağıda gösterildiği şekilde 2 rek'at namaz kılınır:
1.rekatta; 1 Fatiha, 3 Tekasür, 3 Asr, 3 Zilzal ve 3 İhlas sûresi.
2.rekatta; 1 Fatiha, 3 Tekasür, 3 Asr, 3 Zilzal ve 3 İhlas sûresi okunur.
Ka'dede (otururken); Et-tahiyyatu ve Salât-ü Selâm (Salli-Barik) okunup selam verilir ve ardından;
"Allâhümme ente's-selâmü ve minke's-selâm. Tebârekte yâ Ze'l-Celâl-i ve'l-İkrâm." denir.
Sonra secdeye kapanılır ve aşağıdaki dua, 7 kere okunur:
Allâhümme innî es'elüke't-teyessür fî külli asîrin fe-inne't-teysîra fî külli asîrin aleyke sehhil yessir.
Sonra secdeden doğrulur ve kade'deki gibi oturulur ve aşağıdaki dua 10 kere okunur:
Felillâhü'l-hamdü Rabbü's-semâvâti ve Rabbü'l Arşi ve Rabbü'l-âlemîn, ve lehü'l-kibriyâü fi's-semâvâti ve'l-ard ve Hüve'l Azîzü'l-Hakîm
Sonra âdâbına göre dua edilir. Bu namaz, her gün kılınır ve aynı şekilde dua edilir.