Maddi manevi istekler için Pazar Günü Okunacak Sırlı Esmalar

Maddi manevi istekler için Pazar Günü Okunacak Sırlı Esmalar

Maddi manevi istekler için Pazar Günü Okunacak Sırlı Esmalar

Sabah erken güneş doğarken ve ikindi sonrası okunacak esmaül hüsnalar

PAZAR GÜNÜ MADDİ VE MANEVİ İSTEKLER İÇİN AŞAĞIDAKİ ESMALAR.

SABAH ERKEN GÜNEŞ DOĞARKEN VE İKİNDİ SONRASI OKUNACAK.

ALLAH C.C (66)

ER-RAHMAN C.C(298)

ER-RAHİM C.C(258)

EL-HÂLIK C.C(731)

EL-BÂRİ C.C(213)

EL-HÂFİD C.C (1481)

ER-RAFİ C.C(351)

EL-MÜİZZ C.C(117)

EL-BÂSİR C.C(302)

EL-HÂKEM C.C(68)

EL-ADL C.C(104)

EL-HABİR C.C(812)

EL-GAFUR C.C(1286)

EŞ-ŞEKUR C.C(526)

EL-ALİYY C.C(110)

EL-MUKIYT C.C(550)

EL-CELİL C.C(73)

EL-BÂİS C.C(573)

EL-HAYY C.C(18)

EL-KADİR C.C(305)

EL-BÂTIN C.C(62)

EL-VÂLİ C.C(47)

EL-AFÜVV C.C(156)

EL-ZÜL CELALİ VEL İKRAM(1098)

EL-ĞANİYY C.C(1060)

EL-MÂNİ C.C(161)

EL-HADİ C.C(20)

EL-BÂKİ C.C(113)

EL-REŞİD C.C(514)

ES-SABUR C.C(298)