Maddi Rızık Kazanmak için Esmalar

Maddi Rızık Kazanmak için Esmalar

Maddi Rızık Kazanmak için Esmalar
Maddi Rızık Kazanmak için Esmalar

Sıkıntılardan kurtulmak ve maddi rızık kazanmak için okunması icab eden Allah'ın Esma'ları şöyledir;

Yâ Rahim - Zikir Tesbih Sayısı 258
Yâ Gaffar - Zikir Tesbih Sayısı 1281
Yâ Vehhab - Zikir Tesbih Sayısı 196
Yâ Rezzak - Zikir Tesbih Sayısı 308
Yâ Adl - Zikir Tesbih Sayısı 104
Yâ Lâtif - Zikir Tesbih Sayısı 129
Yâ Gani - Zikir Tesbih Sayısı 1060
Yâ Muğni - Zikir Tesbih Sayısı 1100
Yâ Malikül Mülk - Zikir Tesbih Sayısı 212

alıntıdır....