Maddi ve Manevi Bolluk Bereket için Okunacak Dua

Maddi ve Manevi Bolluk Bereket için Okunacak Dua

Maddi ve Manevi Bolluk Bereket için Okunacak Dua
Maddi ve Manevi Bolluk Bereket için Okunacak Dua

Amentü billah.
Sorumlu varlıklardan insanoğlunun dünyada hayatı rızkı bereketlenmesi için Allah rasulü çok tavsiyede bulunmuştur. Bu meselenin en başında helal lokma ve istiğfar gelmektedir.

Kim ki ! sabahları namazdan sonra aşağıdaki duayı hulusi bir kalp ile okur ve gün içinde helale harama dikkat ederse Cenab-ı Hakk onu hem maişet darlığından kurtarır maddi manevi rızkı bereketlenir hemde mağfiret eder diye umud ediyoruz.

Allahümme ente Rabbi, la ilAhe illa ente halakteni ve ene ‘abdüke ve ene ala ahdike ve va‘dike mesteta’tü. Euzü bike min şerri ma sana‘tü, ebuü leke bi ni‘metike ‘aleyye ve ebuü bizenbi, fağfir li feinnehu la yağfiruzzünube illa ente.

alıntıdır