Müslümanlıkta Adet Görme ''Hayız'' Hakkında Açıklayıcı Bilgiler

Müslümanlıkta Adet Görme ”Hayız” Hakkında Açıklayıcı Bilgiler
Müslümanlıkta Adet Görme ”Hayız” Hakkında Açıklayıcı Bilgiler

Yüce Allah buyuruyor:
(Ya Muhammed!) Sana kadınların âdet hâlinden soruyorlar? Deki: O bir rahatsızlıktır. Bu nedenle âdet hâlindeki kadınlar (la cinsel ilişki) den uzak durun. Temizleninceye kadar onlara (cinsel ilişki için) yaklaşmayın. (Bakara - 222 )

Allah (c.c.) âdet hâlinin kadınlar için bedensel ve psikolojik açıdan bir
rahatsızlık olduğunu bildiriyor ve bu nedenle âdet hâlindeki kadınlarla cinsel
ilişkide bulunmayı yasaklıyor.
Gerçekten âdet hâlindeki kadınların vücut ısılarında, tansiyonlarında,
nabız atışlarında ve vücutlarının farklı fonksiyonlarında bazı değişiklikler
olur. Ayrıca bazı kızlarda ve doğum yapmayan genç hanımlarda, karnın
alt bölgesinden başlayıp sırta doğru yayılan kramp şeklinde ağrılar olur.
Bu tür rahatsızlıklar bedensel ve psikolojik açıdan kadınları etkilediğinden,
âdet hâlindeki kadınların daha fazla ilgiye, sevgiye, dinlenmeye ve ruhsal
huzura ihtiyacı vardır.
Ne yazık ki, İslâm'dan önceki câhiliye dönemin müşrikleri ve yahudiler,
âdet hâlindeki kadınlarla aynı odada oturmaz, birlikte yemek yemez, aynı
yatakta yatmaz ve onların pişirdiği yemekleri yemezlerdi. O dönemde âdet
hâlindeki kadınlara âdeta bir suçlu gözü ile bakılır, toplumdan dışlanır, aşa-
ğılanır ve onlarla ilgilenen olmazdı.
İslâm, âdet hâlindeki kadınlara karşı yapılan bu tür haksız ve aşağılayı-
cı uygulamaları kaldırıp, onları topluma kazandırdı ve yalnızca cinsel ilişkiyi
yasakladı. İslâm'a göre, âdet hâlindeki kadınların dizleri ile göbek aralarını
örtmek (pijama giymek) koşulu ile eşleri ile aynı yatakta yatmalarında hiçbir
sakınca yoktur ve cinsel ilişkinin dışında başka bir kısıtlama yoktur.
Âdet hâlindeki kadınların cinsel ilişkinin dışında;
Namaz kılmaları, oruç tutmaları, Kur'an okumaları, Kur'an'a ve Kur'an'dan
âyetler yazılı olan bir şeye dokunmaları, mescitlere girmeleri ve Kâbe’yi tavaf
etmeleri yasaklanmıştır.
Âdet hâlindeki kadınlar Ramazan ayında özür nedeni ile tutamadıkları
oruçlarını bayramdan sonra temizlenince kaza ederler, özür nedeni ile kılamadıkları
namazlarını ise temizlenince kaza etmezler.

Vakti içinde farz namazını kılarken âdet gören kadın, derhal namazdan
çıkar ve temizlenince başlamış olduğu bu namazı kaza etmez. Nâfile namaz
kılarken âdet gören kadın ise başlamış olduğu namazı temizlenince
kaza eder.
Ramazan ya da kaza orucu tutarken âdet gören kadının, temizlenince
bu oruçları tutması farz, nâfile oruç tutarken âdet gören kadının başlamış
olduğu bu orucu tutması da vâcibdir.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Cünub (olanlar) ve âdet hâlindeki kadınlar, Kur’an’dan bir şey
okuyamaz.
(Tirmizî - İbni Mâce)
Şâfî'ye göre, hadisteki şey'enin tenvînî (iki üstün) kıllet (azlık) içindir.
Bu nedenle cünuplar ve âdet hâlinde olan kadınlar, az ya da çok Kur'an'dan
hiçbir şey okuyamazlar.
Hanefî'ye göre, bir âyetin tamamını okumak haram, bir âyetten kısa
olursa câizdir (okuyabilir). Mâlikî'ye göre, cünup olanların Kur'an okumaları
haram olmakla birlikte, âdet hâlindeki kadınların ibâdet niyeti ile değil, unutmamak
için Kur'an okumaları câizdir, yani olabilir.
Ancak Mâlikî mezhebindeki bu görüş, Kur'an ve sünnete dayanmadığı
gibi, ayrıca usûl-ü fıkıhtaki "farz ile haram çatışınca, haram işlememek için
farz ertelenir
" kuralına da ters düşmektedir.
Namazın dışında Kur'an okumak farz değil sünnettir. Haram işlememek
için farzlar bile ertelenirken, Kur'an ve sünnet'e dayanmayan câizdir
(olabilir) görüşü ile haram işlenemez.
Âdet hâlindeki kadın, eli ile dokunmama koşulu ile Kur'an'a bakabilir ve
hece hece ya da kelime kelime okuyarak yavrularına, öğrencilerine Kur'an
okumasını öğretebilir. Rabbena âtinâ ve Rabbenağfirlî gibi dua anlamındaki
âyetleri de dua niyeti ile okuyabilirler. Ayrıca dilediği kadar zikir, tevbe,
istiğfar, tesbihat ve dua yapabilir ve Peygamberimize bol bol salâvât-ı
şerîfe getirebilir.
Düzensiz âdet bozukluklarından şikâyeti olan kadınlar, fazla doğum
kontrol hapı kullanmamalı, çok çalışıp aşırı yorulmamalı, stresten, gerilimden,
evhamdan, bunalımdan kaçınmalı ve çevre kirliliği olan yerlerden
uzak durmalıdır.