Nadi Ali Duası Fazilet ve Faydaları

Nadi Ali Duası Fazilet ve Faydaları
Nadi Ali Duası Fazilet ve Faydaları

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin.
Bismillahirrahmanirrahim.
Nâdi Aliyyen mazharal-acâib teciduhu avnen leke fi’n-navâib: lî ila’llahi hâceten. Küllü hemmin ve gammin seyencelî bi-azametike ya Allahu ya Allahu ya Allah. ve binûri nübüvvetike ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed ve bi sırrı velayetike (sesli olarak ) yâ Ali yâ Ali yâ Ali.
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin.

Uzun hali

Bismillahirrahmanirrahim
Nâdi Aliyyen mazharal acâibi tecidhû avnen leke
fin nevêibi küllü hemmin ve ğammin ilallâhi hâcetî
ve aleyhi muavvelî küllemâ rameytü mütegâdî fillâhi
yedullâhi veliyyullâhi lî ed-ûke külle hemmin ve ğammin
seyencelî bi azametike yâ Allâhu bi Nübüvvetike yâ Muhammedü bi vilâyetike yâ Aliyyü , yâ Aliyyü , yâ Aliyyü,
edriknî bi Haggi lutfikel hafiyyi Allâhu Ekber, Allâhu Ekber,Allâhu Ekber, ene min şerri eğdâ-ike berî-ün ,berî-ün
Allâhu Samedî bi haggi iyyake nağbüdü ve iyyâke nesteîn, yâ ebel-Ğaysi eğisnî yâ Aliyyü edriknî,yâ Gâhiral aduvvi
ve yâ vâliyel veliyyi yâ mazharal acâibi ,yâ Murtedâ Aliyy yâGahharu tegahherte bil-gahri vel-gaheru fî gahri
gahurike yâ gahheru yâ zel-batşiş şedîdi entel gâhirul
Cebbârul mühlikül müntegimul gaviyy ellezî lâ yutâgu
intigâmuhû ,ve üfevvidü emrî ilallâhi innallâhe basîrun
bil-ibâdi ve ilâhiküm ilâhun vâhid,Lâ ilâhe illâ hüverrahmâ
nurrahîmu hasbiyallâhu ve niğmel vekîl, niğmel mevlâ ve niğmen nasîr, yâ ğıyâsel müsteğîsîne eğisnî, yâ erhamel mesâkînu irhemnî ,yâ Aliyyü edriknî,yâ Aliyyü edriknî
bi rahmetike ve mennike ve cûdike yâ erhamerrâhimîn.

Başlangıçta ve sonunda 11 salavat getirilir. Nadi Ali Duası günlük 14 defa okunur. 5 Vakit namazın arkasından 5 defa okumayı alışkanlık hale getir. Kıbleye dönük abdestli ve temiz olmalısın. Özel günlerde ara verilir.

Fayda ve fazileti :
1-  Bir kimse düşmanlar arasında kalırsa yerden bir avuç toprak alıp, 7 defa toprağı okuyup toprağı onlara saçarsa düşmanları ona zarar veremez.
2- Düşmandan korkusu olan biri günde 72 defa okursa, düşmandan Allah’ın izniyle emin olur ve düşman perişan olur.
3- Kendine büyü yapıldığını düşünen biri kuyudan aldığı suya 7 kere okuyup o su ile gusül edip ve ve o sudan içerse büyü bozulur.
4- Hasta olan biri yağmur suyuna 70 kere okursa okunmuş olan bu sudan içer ve gusül abdesti alırsa hastalığında şifa bularak iyileşir.
5- Müşküle yahut bir sıkıntıya giren biri  tam niyetle 1000 kere okursa müşkülü hâl olur.
6- Büyük bir mevkideki şahıstan korkan biri, yüzüne 3 defa okumalı.
7- Cuma gününün ilk saatinde (Zühre saatinde 1 (de) 8 defa okuyup kendine üfler ise. Etrafındaki kişiler ona muhabbet bağlamaya başlar.
8- Töhmet altında kalan biri her sabah 72 defa okumalı.
8- Uyku uyuyamayan kimse Cuma namazından evvel halis niyet ile (5) kere okursa o hal def olur.
10- Düşmana baş eğdirtmek için 70 gün süreyle günde 118 kere okunursa maksat hasıl olur.
11- Düşmanın dilini bağlamak ve gözüne görünmemek için iyi bir vakitte 70 kere okunur.
12- Düşman ve hasetçilerin dillerini bağlamak için on gün seher vakti 10 kere okunur.
13- İlim öğrenmek için günde 24 kere okunur.
14- Dertlere derman olması ve hastalıkların iyileşmesi için on gün süreyle günde 70 kere okunur.
15- Dil ve göz değmesinden zarara girmemek için 3 gün süreyle günde 20 kere okunur.
16- Gizli bir şeyi bulmak için her gün 70 kere okunur.
17- Hz. Resulullah efendimizi rüyada görmek için bir tenha yerde 3 bin defa okunur, “böyle okunursa Hz, Ali’yi veya başka bir din büyüğünü de görebilirsiniz ” niyetinize bağlı.
18- Bağlı kapıları açmak, müşkülleri halletmek ve darlıktan kurtulmak için günde 700 defa okuyunın, çok kısa zamanda derdi kalmaz.
19- Kapalı yerden kurtulmak için 7 gün 60 defa okunur.
20- Düşmanı mağlup etmek veya düşman şerrinden emin olmak için 70 gün günde 78 defa okunur.
21- Düşmanı def için sekiz gün süreyle günde 70 defa okunur.
22- İlim tahsil etmek için her gün öğle namazından sonra 70 er defa okunur.
23- Bir yeri fethetmek için beş gün süreyle, gün doğarken başlamak üzere 400 defa okunur.
24- Beyler katında makbul ve mertebesi yüce olması için altı gün süreyle günde 100 defa okunur.
25- Saadete erişmek için 16 gün süreyle günde 100 defa okunur.
26- Halk arasında iyi olmak için günde 10 defa okunur.
27- Düşmanlarını birbirine düşürmek için yirmi gün süreyle günde 20 defa okunur.
28- Düşmanı yerinden def etmek için otuz gün süreyle günde 30 defa okunur.
29- Düşmanları işinde ihtilafa sokmak için 30 gün süreyle günde 30 defa okunur.
30- Korkulardan emin olmak için ve halk arasında saygın ve itibarlı olmak için 20 gün süreyle günde 50 defa okunur.
31- Hasetler için beş gün günde 100 defa okunur.
32- Düşman hilesinden emin olmak için on gün süreyle günde 1000 kere okunur.
33- Düşmanı perişan ve hasetçileri mahcup etmek için altı gün süreyle günde 100 defa okunur.
34- Büyüden sihirden korunmak için her gün okunur.
35- Tüm fitnelerden emin olmak için günde 20 defa okunur.