Neyleyim Dünyayı ilahi Sözleri

Neyleyim Dünyayı ilahi Sözleri

Neyleyim Dünyayı
Neyleyim Dünyayı

Neyleyim dünyayı
Bana Allah'ım gerek.
Gerekmez mâsivayı
Bana Allah'ım gerek.

Neyleyim Dünyayı ilahi Sözleri

Ehl-i dünya, dünyada
Ehl-i ukbâ, ukbâda
Her biri bir sevdada
Bana Allah'ım gerek.

Neyleyim Dünyayı ilahi Sözleri

Dertli, dermanın ister
Kullar, sultanın ister
Aşık, cananın ister
Bana Allah'ım gerek.

Neyleyim Dünyayı ilahi Sözleri

Fani devlet gerekmez
Dürr ü ziynet gerekmez
Haksız cennet gerekmez
Bana Allah'ım gerek.

Neyleyim Dünyayı ilahi Sözleri

Bülbül güle karşı zar
Pervaneyi yakmış nar
Her kulun bir derdi var
Bana Allah'ım gerek.

Neyleyim Dünyayı ilahi Sözleri

Beyhûde hevayı ko
Hakkı bul, gör yahu
Hüdâi'nin sözü bu
Bana Allah'ım gerek.