Nur Sure-i Şerifesi ile Islah Etme

Nur Sure-i Şerifesi ile Islah Etme

Nur Sure-i Şerifesi ile Islah Etme
Nur Sure-i Şerifesi ile Islah Etme

Aşağıda gelecek olan ayet-i kerimeler çok yalan söyleyen çok gıybet eden konuşurken her zaman çirkin ve kırıcı sözler sarf ederek konuşan konuşmasıyla başkalarını hicvederek haysiyet ve şeref kırıcılığını meslek ve alışkanlık haline getirenler, nefsi kötü huylari olanlara okuyunuz.

"Ve lev la iz semı'tümuhü kultüm ma yekunü lena en netekelleme bi haza* sübhaneke haza bühtanün azıym* yeızukümullahü ve teudü li mislihi ebeden in küntüm mü'minin* ve yübeyyinüllahü lekümül ayat* vallahü aliymün hakiym*

ALTTAKİ DUA HER KÖTÜLÜKTEN MUHAFAZA İÇİN:

( Bir kimse "Allahü nurüs semavati vel ard" ayet-i kerimesini çokca okursa rızkı bol olur her türlü kötülükten emin olur