Ömrün Sonuna Kadar Fakir Kalmamak için Okunacak ismi Şerif

Ömrün Sonuna Kadar Fakir Kalmamak için Okunacak ismi Şerif

Ömrün Sonuna Kadar Fakir Kalmamak için Okunacak ismi Şerif
Ömrün Sonuna Kadar Fakir Kalmamak için Okunacak ismi Şerif

Esmalara Başlarken önce bu duayı okuyalım: Lâ ilâhe illallàhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü biyedihil hayr ve hüve ala külli seyin kadir Lâ ilâhe illallàhü lehül Esmâ’ül-Hüsna

Bu İsm-i Şerif Rabbimizin Celali isimlerinden biridir.
Manası: Ey hiç bir diri mevcut değilken mülkünün ve bekâsının devamlılığı içerisinde diri olanYâ Hayy.

Her gün 300 veya 324 defa okunabilir yada okunabildiği kadar.

Ya hayyu hîne lâ hayye fî deymûmiyyeti mülkihi ve bekiâh.”

يا حَيُّ حينَ لا حَيُّ في دَيْمومَةِ مُلكِهِ وَبَقائِهِ،

Kalbin sadakatiyle bu ismi şerifi okumaya devam eden kişi asla fakir olmaz,eli daralmaz,biiznillah ömrü uzun olur.
Bolluk ve bereket içinde yaşar.