Pazar Günü için Türkçe Dua

Pazar Günü için Türkçe Dua

Pazar Günü için Türkçe Dua
Pazar Günü için Türkçe Dua

EUZUBİLLEHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLEHİRRAHMENİRRAHİM

Hamdüsena Âlemlerin Rabbi olan yüce Allah’a ve salatu selam Hz. Muhammed (s.a.v) e efradı, ailesine, ashap ve milletimize olsun.

Bize bizden daha yakın olan Yüce Rabbimiz! İşlerimizi kolaylaştır, rızkını bollaştır, haramdan uzaklaştır, helâlına yaklaştır, bizi hoşnutluğuna ulaştır. Her türlü zorluktan, varlık içinde darlıktan, kibir ile mağrurluktan, aldatmak ve aldatılmaktan, sonunda bizi pişmanlıktan koru Ya Rabbi.

Biz yalnız Sana kulluk eder her türlü yardımı da ancak Senden isteriz. Ellerimizi boş çevirme Ya Rabbi. Bizi doğru yollarına ilet. Azıp sapıtmış ya da gazabına uğramış olanlardan eyleme.

Yarabbi! Alış verişlerimizi hareketli, ticaret ve kazançlarımızı bereketli, sıhhat ve afiyetimizi devamlı, tuttuğumuz işlerimizde sabırlı, cesaretli, metanetli, ahlak ve faziletli, itaatli, sözümüz ve işlerimizde sadakatli eyle.

Ya Rabbi! Korkmayan kalpten, kabule şayan olmayan duadan, fenalıklara doymak bileyen nefsimizin şerrinden, faydasız bilgiden, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, israf ve sefaletten, sonunda harama uğramaktan sana sığınırız.

Ya Rabbi! Güzel beldemizi ve güzel yöremizi, faziletli asil milletimizi, bizi sana ulaştıran her şeyimizi, yerden ve gökten, içten ve dıştan gelebilecek bütün kötülük ve musibetlerden, bela ve afetlerden, işgal ve istilalardan muhafaza eyle.

Sıhhat ve afiyetimizin devamı için, Kaza ve belaların hayra tebdili için, helalinden, ticaretten lentebur sırrına mazhar olmak için, gökten rahmet, yerden bereket için, bütün geçmişlerin ruhu için, bilhassa Allah Rızası için el-Fâtiha.