Pazartesi Günü Gecesi Yatsı Namazından Sonra Okunacak Esma ve Dualar

Pazartesi Günü Gecesi Yatsı Namazından Sonra Okunacak Esma ve Dualar

Pazartesi Günü Gecesi Yatsı Namazından Sonra Okunacak Esma ve Dualar
Pazartesi Günü Gecesi Yatsı Namazından Sonra Okunacak Esma ve Dualar

Peygamberimiz buyuruyor: ‘Allah ağaçları (bitkileri) pazartesi günü yarattı.’ (Müslim)

Peygamberimiz buyuruyor: ‘Ameller(ibadetler)pazartesi ve Perşembe günleri (Allah’a) arz olunur. Ben oruçlu iken amellerimin (Allah’a) arz olunmasını isterim.’ (Tirmizi)

Peygamberimiz buyuruyor: ‘Pazartesi ve Perşembe günleri cennetin kapıları açılır. Din kardeşi ile aralarında düşmanlık, dargınlık bulunan kişi hariç, Allah’ a ortak koşmayan her kulun günahları bağışlanır. (Meleklere) denir ki: Siz şu iki kişiyi barışıncaya kadar erteleyin!’ (Müslim-Ebu Davud)

İstek ve dileğin olması için 7 defa Enam süresi okunur.

Dünya ve ahiret mutluluğu için Araf süresi okunur.

İzzet ve saadete nail olup bahtın açılması için Yusuf süresi okunur.

Taha süresini 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır.

Nasip ve kismetin açılması için 7 defa Ahzap süresi okunur

Fatır süresini okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir.

Yasin süresii 70 defa okuyan her murada nail olur.

7 defa Zuhruf süresini okuyan her muradına nail olur.

3 defa Duhan süresini okuyan her dileğini elde eder.

Muhammed süresi zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur.

Fetih süresini 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur.

Necm süresini 21 defa okuyan hr muradına nail olur.

Hayır kapılarının açılması için Rahman süresi 70 defa okunur.

Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa Hadid süresi okunur.

Tur süresini okyan Hak’ka yaklaşır dertlerinden kurtulur.

40 gün 40ar defa Haşır süresini okuyan her muradına nail olur.

Saf süresini 70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur.

Talak süresini 3 defa okuyan eşiyle güzel geçinir.

Şerden korunmak ve her muradına nail olmak için Kalem süresi 71 defa okunur.

İkindiden sonra Nebe süresini okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur.

Her murada nail olmak için 21 defa İnfıtar süresi okunur.

Duha süresini okumaya devam eden kimse ruhi bulanım ve sıkıntılardan kurtulur.

Her müşkülün halli için 21 defa Kadir süresi okunur.

Akşam ile yatsı arasında 1000 defa Fil süresini okuyan kimse her türlü muradına nail olur.

100 defa Kevser süresini okuyan muradına nail olur.

Her muradın halli için 1000 defa Nasr süresi okunur.

Dileklerin kabulü için her gün 100 kere “Ya Kadir”, “Ya Müheyminü(135 kez)”esması okunur.

Sabahnamazından sonra 55 kere “Ya Mucib” okunur .

Yapılan duaların kabul olması için 70 kere “Bedi’assemavati velardı” okunur.

Murada ermek için “Ya Allah”Cuma günleri 100 kere “Ya Allah” diye zikreden kişiye Allah her muradını verir.

İstenilen bir şeyin gerçekleşmesi için

Sabah namazından sonra Pazar günü “Elhamdülillahi rabbil-Alemin” deyip 1071 defa “Ya Fettah” okunur.

Pazartesi “İyyake nabüdü ve iyyake nestain ” dedikten sonra 873 kere “Ya Latif “okunur.
Salı günü “Gayri’l mağdubi aleyhim veleddallin” dedikten sonra 4390 kere “Ya Azim” okunur

Çarşamba günü “Maliki yevmiddin” den sonra 793 kere “Ya Müteal” okur.

Perşembe günü “İhdinassıratal müstakim Sıratallezine enamte aleyhim” dedikten sonra 2115 defa “Ya Ganiyy” okunur.

Cuma günü “Errahmanirrahim” dedikten sonra 87 defa “Ya Nur” okunur.
yerine gelmesi için dua Sabah namazından sonra kıbleye dönük olarak 100 defa aşağıdaki dua okunurve Allah’tan dileğinizi istersiniz.

La havle vela kuvvete illa billhil Aliyyil Azim.Allahümme inni es-elüke ya Kadimü ya Daim.Ya Vitru ya Ehadü Ya Samed.Ya hayyü ya Kayyum ya zelCelali vel ikram.Feintevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hü.Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azim.”

1.Önce 3 kere Fatiha 3 kere İhlas suresini okuyup Peygamberimize ailesine ashabina Hizir ve Ilyas (as)ma icinde bulundugun sehrin evliyalarina ve kutuplara bagisla.

2.Sonra asagidaki ayeti 500 kere oku
Bismillahirrahmanirrahim İnne Rabbi Kariybün Müciybün inne Rabbi Latiyfün lima yeşaü inne Rabbi le-semiu’d-duai inne rabbi le-ğaniyyün Kerim.İnne Rabbi Rjahiymün Vedüd.

Dileğin kabul olmasi icin Yasin süresi

Eğer bir dileginin kabul olmasini istersen yesil bir kabin icine su koy ve uzerine 1 kere Yasin suresini oku.Yasin suresi Kurani kerimin 41. suresidir. Sonra o su ile abdest al ve 2 rekat namaz kil.Namazin her rekatinda Fatiha dan sonra 3 kere Ayetel Kursi oku.Namazdan sonra el acip Allah’tan dilegini iste. Her türlü dilek için La havle.. Her gün 101 kere “La havle ve la kuvvete illabillahi ve la mencee minallahi illa ileyh.” okuyan her ürlü sıkıntıdan kurtuluristediine kavuşur.

4444 kere Salatı Tefriciyye ile dua

1.Bu salavatı okumadan önce 21 kere “Estağfirullahel aziym ve etübileyh” diyerek günahların affı istenir.

2.Hangi dilek için okunuyorsa niyet edilir.

3.Euzu besmele çekildikten sonra salavat okumaya başlanır. Bir kişi çok önemli bir dileğinin gerçekleşmesini istiyorsa bu salavatı 4444 kere okumalıdır.
Hergün 41 kere okuyanın rızkı açılırbağlı işleri düzelir. Hergün 21 kere okuyanın bol rızka sahip olur. Her namazdan sonra 11 kere okuyanın rızkı artar. Hergün 100 kere okuyan dileğine kavuşur.

Salatı Tefriciyye şudur:

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

Manası: “Allah’ım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki onun hürmetine düğümler çözülür sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir.

O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir Allah’ım onun ehl-i beytine ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.” Dileğin kabulu için

Dilek için Fatiha

Kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okusun. Sonra şu duayı etsin ve dileğini Allhatan istesin. “Allah’ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir.fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyleSenin keremin bana kafidir.Kereminle muamele eyle.Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getirAllah’ım!”
Muhhyiddini Arabi hzlerinden aktarılmıştır.
Duayı akşam namazının farzından sonra veya sunnetinden sonra okuyabilirsiniz.

Dilek için Kadir Süresi

Her hangi bir isteğin olması için Kadir süresi 100 kere okunur.Kadir süresi Kuranı Kerimin 97. süresidir.

Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim

İnnâ enzelnâhu fi leyleti’l-kadri vemâ edrake mâ leyleü’l-kadri leyletü’l-kadri hayrun min elfi şehrin tenezzelü’l-melâiketü ve’r-Rûhu fihâ bi-izni rabbihim min külli emrin selâm hiye hattâ matlai’l-fecr…”

Manası:Rahmân ve Rahîm (olan) Allah ‘ın adıyla. 1. Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? 3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 4. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail) her iş için iner dururlar. 5. O gece esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Dilek için Ayetel Kürsi Her hangi bir isteğin olması için Ayetel Kürsi 313 kere okunur.Ateyel kürsi Kuranı kerimin 1. süresi olan Bakara süresinin 255. ayetidir.

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Manası:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Allah… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O pek Yücedir pek büyüktür.

Dilek için İhlas süresi

Her hangi bir isteğin olması için İhlas süresi 10.000 kere okunur.İhlas süresi Kuranı Kerimin 112. süresidir. Her hangi bir istek için Yasin süresi ile hatim Her hangi bir dileğin olması için Yasin süresi 41 defa okunur. Dileklerinin gerçekleşmesini çok isteyenler 123 kere okumalıdır. Yasin süresi Kuranı Kerimin 36. süresidir. Her hangi bir isteğin olması için Salatı Münciye Her hangi bir isteğin olması için aşağıdaki salavat 1000 kere okunur.

Salatı Munciye

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümme salli alâ seyyidiâ muhammedin selâten tüncinâ bihâ min cemiıl ahvâli vel-âfât ve tagdîlenâ bihâ cemîal hâcât ve tüdahhirunâ bihâ min cemîıssiyyiât ve terfeunâ bihâ ındeke âledderecât ve tübelliğunâ bihâ agseli gâyâti min cemîıl hayrâti fil hayâti ve badel memât”

Mânâsı:
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla Allâhım Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) ve onun ehli beyti üzerine sonsuz bir rahmet buyurki; onunla bizi her çeşit korku ve musîbetlerden kurtar.. Ve Onunla bizim her çeşit dileklerimizi yerine getir. Ve Onunla bizim her çeşit günahlarımızı bağışla ve yine Onunla bizi kendi yanındaki en yüksek derecelere eriştir. Ve yine Onunla bizi hayatta ve öldükten sonra hayır ve iyiliklerin en yüksek derecelerine ulaştır. Muhakkak sen her şeye kâdirsin.. (Amin)

BİR İSTEĞİ HACETİ OLAN MAKSADININ OLMASI İÇİN 2 REKAT ALLAH RIZASI İÇİN NAMAZ KILAR VE NAMAZ KILDIKTAN SONRA 7 FATİHA OKUYUP DUA EDERSE DUASI KABUL OLUR.

BİR HACETİ BİR İSTEĞİ OLAN MAKSADININ OLMASI İÇİN 40 GÜN ARA VERMEDEN SABAH NAMAZININ ARDINDAN GÜNEŞ DOĞMADAN 41 DEFA FATİHA OKUYARAK YA RABBEL ALEMİN YA RABBEL AZİM FATİHA SÜRESİNİN HÜRMETİNE İSTEĞİMİ YADA HACETİMİ İHSAN BUYUR DİYE DUA EDERSE İSTEĞİ KABUL OLUR.

PAZAR GÜNÜ GÜNEŞ DOĞARKEN 10 İHLAS OKUYUP İSTEĞİNİ ALLAHA DUA EDEREK DİLE GETİRENİN DUASI KABUL OLUR.

BİR İSTEĞİNİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN AKŞAM İLE YATSI ARASI 1000 İHLAS OKUYUP DUA EDENİN DUASI KABUL OLUR.

BİR ARZU VE İSTEĞİ OLAN BESMELEYİ 113 DEFA CUMA GÜNÜ HATİP MİNBERDE İKEN OKUR VE HATİBLE DUA EDER VE İSTEĞİNİ TALEP EDERSE ARZUSU YERİNE GELİR.

BESMELEYİ ORUÇLU OLARAK 787 DEFA KİMSENİN OLMADIĞI YERDE KIBLE YÖNELEREK OKUR VE BUNA 7 GÜN DEVAM EDERSE OKUYAN KİŞİ İSTEK VE ARZUSUNA KAVUŞUR.

BESMELEYİ 12000 DEFA OKUYUP HER 1000 DE 2 REKAT NAMAZ KILIP İHTİYACINI DİLERSE İSTEĞİ YERİNE GELİR.

BESEMELYİ GECE YARISI 786 DEFA 7 GECE OKURSA MAKSADI VE İSTEĞİ GERÇEKLEŞİR.

BİR MAKSADI BİR ARZUSU OLAN İSTEĞİ OLAN KİŞİ TEMİZ VE TENHA BİR YERDE 1000 BESMLE OKUR SONRA 2 REKAT NAMAZ KILDIKTAN SONRA ALLAHÜME SALLİ ALA SEYİDÜNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE ESHABİHİ ECMAİN DİYEREK İSTEĞİİ HACETİNİ TALEP EDERSE VE SONRA 1000 DEFA BESMELE OKUP 2 REKAT NAMAZ KILIP ARDINDAN YİNE SELAM SELAT OKUYARAK DUA EDER VE BU ŞEKİLDE TEKRAR EDEREK 12000 BESMELE VE 11 SALATÜ SELAM OKUDUKTAN SONRA DUA EDERSE ALLAH DUASINI KABUL EDER.

AYETEL KÜRSİ BİR HACET VE BİR ARZUNU OLMASI İÇİN OKUMAK O İŞİNİN OLMASINA VESİLEDİR. BİR DİLEĞİ OLAN GECE YARISINDAN SONRA ABDESTLİ OLARAK KIBLEYE YÖNELİP 170 AYETEL KÜRSİ OKUYUP DİLEĞİNİ ALLAHTAN İSTERSE DİLEĞİ GERÇEKLEŞİR.