Peygamber Mescidi'ne (Mescid-i Nebevi) Gidince Okunacak Dua

Peygamber Mescidi'ne (Mescid-i Nebevi) Gidince Okunacak Dua

Peygamber Mescidi’ne (Mescid-i Nebevi) Gidince Okunacak Dua
Peygamber Mescidi’ne (Mescid-i Nebevi) Gidince Okunacak Dua

“Allah‟ın yüce adı ile, Rasulullah (sav)‟in sünneti üzere… Rabbim, beni dahil ettiğin bu kutsal beldeye esenlik ve hoşnutlukla koy, çıkaracağın yerden selâmetle çıkar, bana yüce katından beni destekleyici kuvvet ihsan eyle. Allahım,

Hz. İbrahim ve ailesinin şeref ve mertebesini yüce kıldığın gibi, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)‟in şeref ve mertebesini de yücelt. Şüphesiz Sen övülmeye layıksın, yüce kerem ve şan sahibisin. Allahım, Hz. İbrahim ve ailesinin şanını yüce ve yakışmayan sıfatlardan uzak kıldığın gibi Hz. Muhammed (sav)‟in ve O‟nun temiz ailesinin şanını da yüce ve yakışıksız sıfatlardan uzak eyle. Şüphesiz ki Sen övülmeye layıksın, yüce kerem ve şan sahibisin. Allahım, günahlarımı bağışla, rahmet, lütuf ve fazilet kapılarını aç bana.”

Hz. Peygamber (sav)‟in Kabri Önünde Selam ve Dua
“Selâm sana ey kerim Peygamber, çok şefkatli ve merhametli yüce Rasul, Allahın rahmet ve bereketi üzerine olsun.
Salât ve selâm sana, ey Allah‟ın Rasulü;
Salât ve selâm sana, ey Allah‟ın Peygamberi;
Salât ve selâm sana, ey Allah‟ın habibi;
Salât ve selâm sana, ey yaratılmışların en hayırlısı;
Salât ve selâm sana, ey alemlerin rahmeti;
Salât ve selâm sana, ey ümmetinin şefaatçisi;
Salât ve selâm sana, ey bütün peygamberlerin efendisi;
Salât ve selâm sana, ey peygamberin hatemi;
Salât ve selâm sana, bütün peygamberlere, ailene, tertemiz ehl-i beytine ki Allah onları bütün ayıplardan temizlemiştir. Kavmine peygamber ve ümmetine Rasul olarak, Allah seni en üstün mükafatla mükafatlandırsın. Şehadet ederim ki, Sen Allah‟ın Rasulüsün, risaletini tebliğ ettin, emaneti yerine tevdi ettin, ümmetine öğüt verdin, Rabbinin yoluna çağırdın, Allah yolunda cihatta bulundun, ömrün sona erip, ölüm sana gelinceye kadar Rabbine hakkıyla kulluk ettin. Allah senin devamlı olarak, kıyamete kadar şeref ve mertebeni yüceltsin. Ey Allah‟ın Rasulü, biz senin Hareminin (mescidinin) ziyaretçileri ve sana gönderilen elçileriz. Huzuruna kabulünle şereflendik. Çeşitli beldelerden, uzak diyarlardan Seni ziyaret maksadıyla, şefaatini istemek ve Rabbimize seni ziyaret maksadıyla, şefaatini istemek ve Rabbimize seni vasıta kılarak şefaat dilemek için huzuruna geldik. Sen Şefaat-i uzma, Makam-ı Mahmud ve vesile va‟d olunan ve şefaati kabul edilecek olan bir şefaaatçisin.

Nitekim Kur‟an-ı Kerim‟de Yüce Allah: “Eğer onlar nefislerine zulmettiklerinde sana gelselerdi Allah‟tan bağışlanmayı dileselerdi, peygamber de onlar için istiğfar etseydi, Allah‟ın tevbeleri daima kabul edici ve çok bağışlayıcı olduğunu görürler.” buyurmuştur. İşte biz nefislerimize zulmetmiş ve günahlarımıza istiğfar etmiş olarak sana geldik. Rabbimiz katında bizim için şefaatçi ol. Bizi zarar görmüş, perişan ve peşiman olarak değil, sünnetine bağlı olarak yaşatıp öldürmesini, kıyamette senin cemaatin içinde haşretmesini, senin havzına getirip senin kasenle bizi sulamasını O‟ndan niyaz eyle. Ey Allah‟ın Rasulü, şefaat bekliyoruz Sen‟den, bize şefaat eyle.

Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde iman etmiş olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz Sen çok şefkatli ve çok merhametlisin. Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de iyilik ver; bizi Cehennem azabından koru.
Allahım, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)‟e vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle. O‟nu va‟dettiğin Makam‟ı Mahmud‟a nail eyle. Şüphe yok ki Sen sözünden dönmezsin.”

Hz. Ebu Bekir (ra)‟in Kabri Başında Selam ve Dua
“Selam sana ey Ebu Bekr es-Sıddik, Selam sana, ey Rasulüllah (sav)‟in halifesi, Selam sana ey Rasulüllah‟ın dostu, mağarada arkadaşı, seferde yoldaşı, sırlarının güvenli koruyucusu. Allah seni en güzel şekilde mükafatlandırsın. Sen ki, Hz. Peygamber (sav)‟e en güzel halef oldun; en güzel şekilde O‟nun yolunda bulundun, müslümanlara yardım ettin, akrabayı gözettin, ömrün sona erip ölümünün geldiği ana kadar daima hakkı ayakta tuttun. Allah‟ın selamı, rahmet ve bereketi üzerine olsun. Ey sonsuz kerem sahibi Allahım, O‟ndan razı ol, derecesini yükselt, sevabını da çoğalt ve onu Cennet‟ine koy.”

Hz. Ömer (ra)‟in Kabri Başında Selam ve Dua
“Selam sana ey müminlerin emiri; Selam sana ey İslâm‟ı ızhar edip, yücelten; Selam sana ey putları parçalayan; Selam sana ey adaletle ve doğrulukla hüküm veren; Selam sana, ey hak ile batılı ayıran Hattab oğlu Ömer, Allah seni en güzel mükafatla mükafatlandırsın. Sen ki, İslâm‟a ve müslümanlara destek oldun, Hz. Peygamber (sav)‟den sonra, fetihlerle İslâm yurdunu genişlettin, yetimleri korudun, akrabayı gözettin. İslâm dini seninle güç kazandı. Sen müslümanların hoşnut olduğu, doğru yolda olan ve doğru yola çağıran bir liderdin. Onların dağınık işlerini derledin, fakirlerine yardım ettin, yaralarını sardın… Allah‟ın selamı, rahmet ve bereketi üzerine olsun.”