Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Sürekli Okuduğu Dualar

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Sürekli Okuduğu Dualar

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Sürekli Okuduğu Dualar
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Sürekli Okuduğu Dualar

Peygamberimiz Tarafından Her Zaman Okunan Dualar

Peygamberimiz (s.a.s.) Efendimizin okudugu ve bizim de her zaman okumamiz gereken dualardan bazilari sunlardir:

Okunusu: Allâhümme eslih lî diniyel-lezi huve i'smetü emrî, ve eslih lî dünyâyel-letî fîhâ meâsi, ve eslih lî âhiretiyel-1etî Fihâ meâdî, vec'alil-hayate ziyadeten lî fi külli hayrin vec'alil-mevte râheten lî min külli serrin.

Anlami: Siginagim olan din islerinde beni hata yapmaktan koru, geçimime vesile olan dünyami islah eyle, dönüsüm olan ahiret hayatinda beni senin rahmetine yaklastiracak seylerle merzuk eyle, hayatimi, her hayirli iste daha fazlasini yapmaya muvaffak eyle, razi olmadigin seylerden beni uzaklastir , ölümümü de dünya sikintilarindan rahatlamaya sebep kil.

Okunusu: Allâhümme musarrifel-kulûbi, sarrif kulûbenâ alâ tâetik.

Anlami: Ey kalbleri kudret elinde bulunduran Allahim. Kalblerimizi rizana uygun amel ve ibadete çevir.

Peygamberimizin en çok okudugu dua:

Okunusu: Allahümme atina fid-dünya haseneten ve f"il-ahireti haseneten ve kinâ azâbennâr .

Anlami: Allahim! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ates azabindan koru.

Peygamberimizin çok yaptigi dualardan biri de sudur:

Okunusu: Ya mukallibel-kulûbi sebbit kalbî âlâ dinike.

Anlami: Ey kalbleri çeviren Allah! Benim kalbimi Hak Dinin üzerinde sabit kil.

Birçok duanin manasini içine alan özlü bir dua:

Okunusu: Allahümme inni es'elüke min hayri ma seeleke minhu nebiyyüke Muhammed. Ve neûzü bike min serri me's teaneke minhu nebiyyüke Muhammedün sallu aleyhi ve sellem, ve entel-müsteânu ve aleykel-belâgu velâ havle ve la kuvvete illa billah.

Anlami: Allahim! ben Peygamberin Muhammed aleyhisselamin senden istedigi seylerin hayrindan diler, Onun sana sigindigi serlerden de sana siginirim. Yardim ancak senden beklenir , dünya ve ahirette arzu edilen seye ulastiracak sensin. Bütün güç ve kuvvet ancak Allahin yardimi iledir.

Sevglli Peygamberimizin Hz. Ebu Bekire ögrettigi güzel bir dua:

Okunusu: Allahümme innî zalemtü nefsî zulmen kesîran. Ve lâ yagfiru-z zünûbe illâ ente fagfirlî magfireten min indik. Verhamnî inneke entel-gafûrurrahim.

Anlami: Allahim! Kendi nefsime çok zulmettim, senden baska günahlari afvedecek yoktur. Kendi katindan beni bagisla ve beni esirge. süphesiz, bagislayan, merhamet eden ancak sensin.

Okunusu: Allâhümme innî eûzü bike min zevali ni'metike ve tehavvuli a'fiyetike ve füc'eti nikmetike ve cemîi sahatik.

Anlami: Allahim!Bana verdigin nimetin elimden gitmesinden, afiyetin degismesinden, ansizin karsilasacagim musibetlerden ve gazabini gerektiren seylerin hepsinden sana siginirim; beni bunlardan koru Ya Rab.

Bir kimse Peygamberimize:

Ya Resulellah Rabbime dua ederken nasil dua edeyim? diye sordu.

Resul-i Ekrem (s.a.s.) Efendimiz:

Okunusu: Allâhümmegfir li, verhamnî, ve â'fi-inî verzuknî diye dua et. Bu mübarek kelimeler , senin dünyana ve ahiretine ait dileklerini toplu olarak ifade eder'' buyurdu.

Anlami: Allahim! Beni bagisla, beni esirge, bana afiyet ver, beni helalinden riziklandir.

Peygamber Efendimizin her sabah ve aksam okudugu dua:

Okunusu: Allâhümme innî es'elükel-afve vel-âfiyete fiddünya vel-âhireti. Allâhümme inni es'elükel-afve velâfiyete fî dînî ve dünyaye ve eh1i ve malî. Allahümmestûr e'vrâti ve âmin rev'ati. Allahümmehfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemînî ve an simali ve min fevki ve euzu biazametike en egtâle min tahtî.

Anlami: Allahim! Dünya ve ahirete ait islerimde senden af ve afiyet isterim. Allahim! Dinim, dünyam, aile ve malim hakkinda senden af ve afiyet dilerim.Allahim! kusurlarimi ört, beni korktuklarimdan emin kil. Allahim! Önümden, arkamdan, sagimdan, solumdan ve üstümden gelecek kötülüklerden beni koru. Altimdan gelecek kötülüklerden de senin azametine, büyüklügüne siginirim, her yönden gelecek kötülüklerden beni koru Allahim

AMİN AMİN AMİN VESSALATU VESSELAMU ALA SEYYIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALI SEYYIDINA MUHAMMED