Peygamberlerin Arefe Günü Duası Hz Muhammed s.a.v

Peygamberlerin Arefe Günü Duası Hz Muhammed s.a.v

Peygamberlerin Arefe Günü Duası Hz Muhammed s.a.v
Peygamberlerin Arefe Günü Duası Hz Muhammed s.a.v

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor;

Ben ve benden önceki Peygamberlerin çoğunlukla Arefe günü duası şudur.

Lâ İlâhe İllellâhü vahdehû lâ şerike leh.Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemütü bi yedihil hayru ve hüve alâ külli şey’in kadir. Allahümec’al fi kalbi nûran ve fi sem’ıy nûran ve fi basari nûran.Allâhümmeşrah li sadri ve yessir li emri.Allâhümme inni eûzü bike min vesâvisis sadri ve şettâtil emri ve fitnetil kabri.Allâhümme inni eûzü bike min şerri mâ yelicü fil leyli ve min şerri mâ yelicü fin nehâri ve min şerri mâ tehübbü bihir riyâhu ve min şerri bevâikıd dehr.

Anlamı: “ Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur.ve O her şeye kâdirdir. Allah’ım! Kalbime, kulağıma, gözüme nur ver. Allah’ım! Göğsümü genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah’ım! Gönüle gelen vesveselerden, kabir fitnesinden ve işlerin dağılmasında Sana sığınırım. Allah’ım! gece gelen kötülüklerden, gündüz gelen kötülüklerden, rüzgarın getirdiği kötülüklerden ve zamanın diğer tehlikelerinden Sana sığınırım.”