Psikolojik bunalıma girenlerin düzelmesi için dua terkibi

Psikolojik bunalıma girenlerin düzelmesi için dua terkibi

Psikolojik bunalıma girenlerin düzelmesi için dua terkibi
Psikolojik bunalıma girenlerin düzelmesi için dua terkibi

Psikolojinin Düzelmesi İçin Okunacak Dualar terkibi budur arkadaşlar; "Yâ Sîn-i Şerîf okurken her "Mübîn"de Aşağıda olduğu gibi okunur.

1. Mübînde 7 Felâk, 1 Nâs
2. Mübînde 6 Felâk, 2 Nâs
3. Mübînde 5 Felâk, 3 Nâs
4. Mübînde 4 Felâk, 4 Nâs
5. Mübînde 3 Felâk, 5 Nâs
6. Mübînde 2 Felâk, 6 Nâs
7. Mübînde 1 Felâk, 7 Nâs okunur.

Yasin-i Şerif bu şekilde okunduktan sonra 41 defada Kalem suresi son iki ayeti okunur.

Kalem Suresi 51 ve 52. ayetleri:

"Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu'z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn."

"Gerçekten o küfredenler Kur'an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. "O, mutlaka bir mecnundur" diyorlar. Oysa Kur'an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır.."

şifa olması dileğimle.