Rabbena Atina Duası ve Meali

Rabbena Atina Duası ve Meali

Rabbena Atina Duası ve Meali
Rabbena Atina Duası ve Meali

Okunuşu

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı :

Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette
de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb'im,
merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle
muamele eyle
.