Rızkın Bollaşması için Kadir Suresi Okuyun

Rızkın Bollaşması için Kadir Suresi Okuyun

Rızkın Bollaşması için Kadir Suresi Okuyun
Rızkın Bollaşması için Kadir Suresi Okuyun

Kim ki rızkında darlık hissederse aşağıda ismini verdiğimiz Sure ile alakalı uygulamayı yapmalıdır.

Ancak Allah olan kulluk vazifelerini de aksatmamalıdır. Büyük günahlardan sakınmalıdır. Millet ve mahlukat hakkına riayet etmelidir.

mekan ve beden temizliğine dikkat edilerek yalnız olarak,

KADİR Suresini ZEMZEM suyuna 36 defa okunmalıdır. Bu okuma nefese yaklaştırılarak yapılmalı ve her bir başlangıç Besmeleli olmalı. Ayrıca her okuyuşta suya üflenmeli. Sonra bu su bir giysiye serpiştirilmelidir.
Bu giysi üzerinde olduğu müddetçe Cenab-ı Hakk tarafından o kişi geniş bir rızık içinde bulunur.

KADİR SURESİ

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Anlamı
Rahman ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir
.

netten alıntıdır