Rüyada Deve Görmek Deveye Binmek ve Deveden Düşmek

Rüyada Deve Görmek Deveye Binmek ve Deveden Düşmek

Rüyada Deve Görmek Deveye Binmek ve Deveden Düşmek
Rüyada Deve Görmek Deveye Binmek ve Deveden Düşmek

Rüyada deve görmek, üzüntüdür. Bindiği deve saf arap devesi ise hacca gider. Eğer yolda deveden inerse hasta olur, yahut yolculuğu kendisi için çabuk olur. Sonra hastalığından kurtulur ve amacına kolaylıkla erişir.

Devenin kendisine hamle yaptığını gören kimseye üzüntü veya hastalık gelir, yahut akılsız bir adam tarafından düşmanlığa uğrar.
Erkek bir devenin kendisine zahmet verdiğini gören kimse o zahmet miktarınca bir düşman tarafından üzüntü ve kedere girer.
Bir takım develer satın aldığını gören kimse, kendisine itaat etmeleri için düşmanla iyi geçinir. Onlardan birisine bindiğini görse yolculuğa çıkar.
Rüyada bir devenin görülmesi ,tüyleri dökülmüş bir erkek deveye bindiğini görse düşmanına galip gelir.
Rüyada devenin yününü aldığını gören kimsenin eline devamlı olmayan bir mal geçer.
Rüyada deveyi kendi bostan ve duvarında gören kimse için hayır, bereket ve sevince yorumlanır.
Bir devenin arkasından düştüğünü gören kimse fakir olur.

islami Rüya Tabirleri açısından Rüyada Deve Görmek

Rüyada erkek deveyi boğazlayıp kurban ettiğini gören kimse rahata kavuşur ve düşmanını kahreder.
Rüyada deve görmek, deveden düşen kimseye fakirlik gelir.
Rüyada devenin bir kimseye ayağıyla vurduğunu gören, hasta olur.
Rüyada dişi deve görmek rüya gören kimsenin sonunun güzel olacağına, din ve dünyaca selamete ereceğine işarettir.
Bir takım erkek develere sahip olmak bazan çirkin emellere yorumlanır.
Rüyada erkek deve görmek kine ve bir zaman sonra olsa dahi intikam almaya ve gayet sabırlı birisine yorumlanır.
Rüyada erkek deve görmek bazen de acele yapılması istenen bir şeyin gecikmesine işarettir.
Kocası olmayan bir kadın deveye bindiğini görse evlenir, kocası kaybolmuşsa tekrar ona döner.

Rüyada Deve Görmek ile ilgili diğer Tabirler

Evinde boğazlanmış olan devenin eti ayrılmış veya organları dağılmış ise bu deve ölenin mirası olur.
Rüyada deve görmek, eğer deve şehrin meydanlığında yahut insanlardan bir cemaatin arasında olursa bu adam hamle yapıp öldüren veya ölen birisidir.
Sağ deveyi derisi yüzülmüş olarak gören, vazife yahut memuriyetinden azledilir. Yahut malı elinden alınır.
Bir kimse rüyada devenin kendisini boğazladığını, bir yerini kırdığını yahut, yediğini görse, bu durum miktarınca, rüya sahibinin çekeceği elem ve ıstıraba yorumlanır.
Dişi bir deveden süt sağdığını gören kimseye devlet tarafından mal isabet eder.
Rüyada deveden kan sağdığını gören haram mal isabet eder.
Dişi bir deve veya başka bir şeyin kendi ayağını çiğnediğini gören kimseye, güçlük ve korku erişir. O kimse işçi ve memur ise, onun bir şeyi zimmetine almasına yorumlanır.
Dişi devenin derisinden bir şeye sahip olduğunu gören kimsenin eline mal geçer.
Rüyada deveye binmek sefere çıkmaya işarettir.
Rüyada katar halinde deve görmek, kış mevsiminde yağmura delalet eder.
Bir kimsenin rüyada devenin yününü aldığını görmesi, ele geçecek mala delâlet eder. Ancak bu mal devamlı olmaz.
Rüyada deveyi kendi bahçe veya duvarında görmek, hayır, bereket ve sevince işarettir.

Rüyada erkek deve görmek, mesken ve gemiye işarettir. Çünkü deve karada sefer yapar. Erkek deve, kine ve bir zaman sonra olsa dahi intikam almaya ve çok sabırlı birisine alâmettir
Kocası olmayan bir kadının rüyada deveye bindiğini görmesi, yakında kocaya gideceğine işarettir. Eğer kocası olup da seferde ise, bu rüya, kocasının döneceğine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada erkek devenin et yediğini veya evleri dolaşarak meçhul bir şeyler yediğini görmesi, halka gelecek bulaşıcı hastalıklara delâlet eder.

Danyal (a.s.) demiştir ki:

“– Rüyada kızgın ve öfkeli deve görmek, kadri yüce bir adama delâlet eder. Yine birçok develere mâlik olduğunu görmek, eğer ehil ise valilik makamına işarettir. Ehil biri değilse, bu defa çok hayra delâlet eder.”

ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:

“- Rüyada deveye binmiş olduğu halde yolunu kaybedip hiç bilmediği yollara gittiğini gören delâlete ve hayrete düşer. Bir dişi deve Bulduğunu gören kimse güzel bir hanımla evlenir.”
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: “- Rüyada deveye bindiğini görmek, hacca gitmeğe; deveden inmek, sefer esnasında hasta olup yola devam edememeğe, deveden düştüğünü görmek, tehlike ve hatalara düşmeğe, iki devenin kavga ettiklerini görmek de iki devlet arasında vuku bulacak harbe delâlet eder.”
Bir kimsenin rüyada dişi devenin memesinden sütünün aktığını görmesi, o sene bolluk ve bereket içinde geçecek günlere alâmettir.
Yine kişinin rüyada deveye bindiğini görmesi, büyük bir şerefe nailiyete işarettir.
Rüyada kendi üzerine bir devenin bindiğini görmek ise, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.
Rüyada azgın bir deveyi tutarak kendi hükmü altına aldığını görmek, düşmana karşı zafer bulmaya delâlet eder.
Hasta bir adamın evinde deve olduğunu görmesi, hastalıktan şifaya işarettir.
Rüyada develeri otlatmak, derecenin yükselmesine, deve sağmak çok mala ve rızka delâlet eder.
Rüyada bir devenin kendisini boğazladığını veya azalarından birini kırdığını yahut yediğini görmek, bu durum miktarınca rüya sahibinin çekeceği elem ve ıstıraba işarettir.
Rüyada bir erkek deveyi boğazlayıp kurban ettiğini görmek, rahat, huzur, sevinç ve sürür alâmettir. Ve o kişi düşmanını kahrederek zafer bulur.
Rüyada deveden düştüğünü görmek, fakirliğe, devenin bir kimseye ayağı ile vurduğunu görmek, hastalığa delâlet eder