Rüyada Dua Ettiğini Görmek Ne ifade Eder

Rüyada Dua Ettiğini Görmek Ne ifade Eder

Rüyada Dua Ettiğini Görmek Ne ifade Eder
Rüyada Dua Ettiğini Görmek Ne ifade Eder

Rüya esnasında edilen dua, uyanıklıkta ibadet veya sahibinin kılacağı namaza işarettir.

Yine rüyada dua, muradına nail olmaya ve çocuğa delâlet eder.
Rüyada görülen dua, şiddetli istekle ve feryat ile olursa, o takdirde musibetlere veya fitnelere alâmettir.
Şayet dua yüksek sesle olursa yağmurun azlığına delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada dua görmek, salâh-ı din ve takvaya, iman kuvvetine ve itikat selâmetine delâlet eder.
İbn-i Kesir demiştir ki: Rüyada dua ettiğini görmek, uyanık iken edeceği duanın kabul edileceğine alâmettir.
Dua rüyası aynen zuhur eder.
Rüyada gündüz dua ettiğini görmek, akşam üzeri ve gecenin başında görülen duadan daha evvel zuhur eder.
Sabaha karşı görülen dua ise hemen hemen bir hafta içinde aynen vaki olur.

*Rüyada Rabb-i Kerimine dua ettiğini veya kendisi hakkında dua edildiğini görmek, hayra erişmeye ve gıpta edilecek bir nimete kavuşmaya işarettir.
Yine rüyada dua etmek, ihtiyaçların karşılanmasına ve isteklerin çabucak meydana gelmesine delâlet eder.
Karanlıkta Rabbine dua ettiğini gören kimse üzüntü ve kederden halâs olur.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada dua etmek, duanın kabul olmasına, hidayet, rızık ve büyük kimseler yanında övülmeye delâlet eder.
Rüyada namazdan sonra dua ettiğini görmek, büyük hayra; bir başkası aleyhine dua etmek, o kişiyi sözleriyle kahra uğratmaya delâlet eder.

Rüyada dua etmek, duasının kabul olmasına, hidayet, rızık ve büyük adamlar yanında övülmeye işarettir.
Dua ettiğini gören kimsenin, itaatkar olacağına işarettir.
Rüyada edilen dua, uyanıklıktaki ibadet yahut rüya sahibinin kılacağı namazdır.
Rüyada dua, maksada kavuşmaya ve çocuğa işarettir.
Dua şiddetli istekle ve bağırarak olursa, musibetlere veyahut fitnelere, eğer dua yüksek sesle olursa yağmurun azlığına işarettir.
Halkı dua için toplanmış görse bereket izzet ve yüksekliğe, azgınlık ve sekavetin gitmesine işarettir.
Rüyada kendisinin duadan kaçındığını görse o kimse mahrum ve ümitsiz olur.
Allahu Teala’ya (C.C.) dua ettiğini veya kendisi için dua edildiğini gören kimse hayra erişir ve kendisine gıpta edilir.
Rüyada dua etmek ihtiyaçların karşılanmasına ve isteklerin meydana gelmesine işaret eder, demişlerdir.
Karanlıkta Allah’a (C.C.) dua ettiğini görmek, o adamdan korktuğundan dolayı ona boyuna eğmeye işarettir.