Rüyada Eşek Görülürse Ne Anlama Gelir

Rüyada Eşek Görülürse Ne Anlama Gelir

Rüyada Eşek Görülürse Ne Anlama Gelir
Rüyada Eşek Görülürse Ne Anlama Gelir

İslami açıdan rüyada eşek görmek, hizmetçiye, çocuğa ve zevceye işarettir.

Rüyada eşek eti yediğini görmek, cahil bir kimseden tahmin edemeyeceği yardımın erişeceğine işarettir.
Rüyada dişi merkep görmek, daha da makbuldür.
Rüyada bilinmeyen eşek görmek, cahil, çok inat veya kâfir bir kimseye delâlet eder.
Rüyada eşeğe binmek, eşeğin de güzel güzel yürüdüğünü görmek, çalışma ve gayretinin güzelliğine işarettir.
Rüyada eşek pisliğini biriktirdiğini görmek de malın ve servetin çok artacağına delâlet eder.

İslami Rüya Tabirleri açısından Rüyada Eşek görmek

Bazı kere de “Kendilerine Tevrat yükletilti de sonra onu taşıyanların hali koca kitaplar taşıyan merkebin hali gibidir.” (Cuma, 5) mealindeki âyetin işareti gereğince yolculuk veya ilme alâmettir.
Bazen de rüyada eşek görmek, amel etmeyen âlime, veya Yahudiye, veya yatak, kilim v.s. gibi insanın ayağını bastığı şeylere işarettir.
Kişinin rüyada eşek veya katırlara malik olduğunu görmesi, veya eşeğe binmesi, malın ve evladın kendisini ziynetlendireceğine delâlet eder.
Rüyada eşek görmek ve sesi iyi değildir.
Bir kimsenin rüyada eşek sesi işitmesi, şer ve şiddetlere, zinadan olma çocuğa, cinler tarafından gelecek bir arızanın meydana çıkmasına delâlet eder.
Çünkü eşeğin anırması şeytanı görmesindendir.
İbn-i Sîrîn hazretleri: Rüyada eşeği görmeyi diğer hayvanlardan üstün tutmuştur.
Eşeğin de siyahını tercih etmiştir.
Rüyada, semeriyle beraber eşek görmek, izzet sahibi bir çocuğa işarettir.
Eşeğin kuyruğunun uzunluğu evladın kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliğinin devamına alâmettir.

Rüyada Eşek Görmek ile ilgili diğer yorumlar:

Rüyada merkebin öldüğünü görmek, sahibinin ölümüne veya çok uzun ömürlü olmasına işarettir.
Bir kimsenin rüyada dişi eşek görmesi, geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına alâmettir.
Yine rüyada dişi eşeğinin doğurduğunu görmek, rüya sahibine geçim kapılarının açılacağına delâlet eder.
Rüyada yavrusuz bir dişi eşeğe bindiğini görmek, çocuksuz bir kadınla evlenmeye işarettir.
Bir kimsenin rüyada bir eşeğe sahip olduğunu, veya onu bağladığını, yahut evine soktuğunu görmesi, Allah tarafından erişecek çok hayıra, üzüntü ve kederin gitmesine ve feraha delâlet eder.
Rüyada eşeğinin birçok kuyruğu olduğunu görmek, rızkın genişliğine ve geçimin kolaylığına delâlet eder.
Avlamak gayesiyle evine bir yaban eşeğini soktuğunu görmek, hayır ve ganimet ile tâbir olunur ve o adamın eline çok mal geçer.
Bunun tersi, yaban eşeğe bindiğini görmek, Haktan bâtıla meyletmeye ve müslümanların cemaatinden ayrılmaya delâlet eder.
Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada eşek görmek ve üzerine binmek, baht ve ulûvv-i mertebeye delâlet eder.
Onda iyi ve kötü görülen her şey rüya sahibinin bahtı ile tâbir olunur.
Rüyasında kendi malı olan bir eşeği görene Allahü Teâlâ hayır kapılarını açar.
Ve onu keder ve gamdan halâs eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada eşek görmek, şu şekilde tâbir olunur: a) Baht, b) Devlet, c) Emrin yerine gelmesi, d) Baş olmak, e) Mal ve zevce, f) Hizmetçi, g) İzzet ve ikbâl, h) Mertebe.
Ebu Saidü’l-Vaaz da şöyle demiştir: Rüyada merkeb görmek, insanın himmeti, cehd ve gayretidir.
Semiz ve zayıf olması da fakrü zarurettir.

Bir kişinin rüyada eşek görmesi, hizmetçiye, çocuğa ve zevceye işarettir.
Bazı kere de” “Kendilerine Tevrat yükletilti de sonra onu taşıyanların hali koca kitaplar taşıyan merkebin hali gibidir.
” (Cuma, 5) mealindeki âyetin işareti gereğin ce yolculuk veya ilme alâmettir.
Bazan da rüyada eşek görmek, amel etmeyen âlime, veya Yahudiye, veya yatak, kilim v.s.
gibi insanın ayağını bastığı şeylere işarettir.
Kişinin rüyada eşek veya katırlara malik olduğunu görmesi, veya eşeğe binmesi, malın ve evladın kendisini ziynetlendireceğine delâlet eder.
Rüyada eşek sesi iyi değildir.
Bir kimsenin rüyada eşek sesi işitmesi, şer ve şiddetlere, zinadan olma çocuğa, cinler tarafından gelecek bir arızanın meydana çıkmasına delâlet eder.
Çünkü eşeğin anırması şeytanı görmesindendir.
İbn-i Sîrîn hazretleri: Rüyada eşeği görmeyi diğer hayvanlardan üstün tutmuştur.
Eşeğin de siyahını tercih etmiştir.
Rüyada, semeriyle beraber eşek görmek, izzet sahibi bir çocuğa işarettir.
Eşeğin kuyruğunun uzunluğu evladın kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliğinin devamına alâmettir.
Rüyada eşek eti yediğini görmek, cahil bir kimseden tahmin edemeyeceği yardımın erişeceğine işarettir.
Rüyada dişi merkep görmek, daha da makbuldür.

Rüyada bilinmeyen eşek görmek, cahil, çok inat veya kâfir bir kimseye delâlet eder.
Rüyada eşeğe bindiğini, eşeğin de güzel güzel yürüdüğünü görmek, çalışma ve gayretinin güzelliğine işarettir.
Rüyada eşek pisliğini biriktirdiğini görmek de malın ve servetin çok artacağına delâlet eder.
Rüyada merkebin öldüğünü görmek, sahibinin ölümüne veya çok uzun ömürlü olmasına işarettir.
Bir kimsenin rüyada dişi eşek görmesi, geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına alâmettir.
Yine rüyada dişi eşeğinin doğurduğunu görmek, rüya sahibine geçim kapılarının açılacağına delâlet eder.
Rüyada yavrusuz bir dişi eşeğe bindiğini görmek, çocuksuz bir kadınla evlenmeye işarettir.
Bir kimsenin rüyada bir eşeğe sahip olduğunu, veya onu bağladığını, yahut evine soktuğunu görmesi, Allah tarafından erişecek çok hayıra, üzüntü ve kederin gitmesine ve feraha delâlet eder.
Rüyada eşeğinin birçok kuyruğu olduğunu görmek, rızkın genişliğine ve geçimin kolaylığına delâlet eder.
Avlamak gayesiyle evine bir yaban eşeğini soktuğunu görmek, hayır ve ganimet ile tâbir olunur ve o adamın eline çok mal geçer.
Bunun tersi, yaban eşeğe bindiğini görmek, Haktan bâtıla meyletmeye ve müslümanların cemaatinden ayrılmaya delâlet eder.
Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada eşek görmek ve üzerine binmek, baht ve ulûvv-i mertebeye delâlet eder.
Onda iyi ve kötü görülen her şey rüya sahibinin bahtı ile tâbir olunur.
Rüyasında kendi malı olan bir eşeği görene Allahü Teâlâ hayır kapılarını açar.
Ve onu keder ve gamdan halâs eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada eşek görmek, şu şekilde tâbir olunur: a) Baht, b) Devlet, c) Emrin yerine gelmesi, d) Baş olmak, e) Mal ve zevce, f) Hizmetçi, g) İzzet ve ikbâl, h) Mertebe.
Ebu Saidü’l-Vaaz da şöyle demiştir: Rüyada merkeb görmek, insanın himmeti, cehd ve gayretidir.
Semiz ve zayıf olması da fakrü zarurettir.
Rüyasında kendisinin eşek haline geldiğini görmek, akrabadan gelecek zarara işarettir.
Arkasına bir eşeğin bindiğini görmek, kudret ve kuvvete delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada dişi eşeğe bindiğini görmesi, hayır ve berekete delâlet eder.
Dişi merkebin hamile olduğunu görmek, ümit eylediği işin zuhuruna işarettir.
Rüyasında kendisinin eşek haline geldiğini görmek, akrabadan gelecek zarara işarettir.
Arkasına bir eşeğin bindiğini görmek, kudret ve kuvvete delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada dişi eşeğe bindiğini görmesi, hayır ve berekete delâlet eder.
Dişi merkebin hamile olduğunu görmek, ümit eylediği işin zuhuruna işarettir.