Rüyada Evlilik Evlendiğini Görmek

Rüyada Evlilik Evlendiğini Görmek

Rüyada Evlilik Evlendiğini Görmek
Rüyada Evlilik Evlendiğini Görmek

İslami rüya tabirleri açısından, rüyada evlendiğini görmek ; ilahi güç tarafından alacağınız bir yardımı işaret etmektedir.

Rüyada evlendiğini görmek , Allah ü Teala Hazretleri tarafından meydana gelecek bir yardıma yorumlanır. Bazen de evlenmek, esarete, borca, üzüntü -keder ve tazminat vermeye veya yüksek bir mevkiiye geçmek için çalışmaya yorumlanır.
Rüyada ölmüş bir kadınla evlendiğini gören kimse, ümidini kestiği bir maksadına kavuşur.
Hasta olan bir kadın rüyada evlendiğini ve kocasının onu görmediğini, tanımadığını ve kocasına da isminin söylenmediğini görürse, o kadın ölür. Yine hasta olan bir adam rüyada evlense ve evlendiği kadını görmese ve ismi de söylenmese o adam ölür.
Rüyada annesini bir adamla evlendirdiğini gören kimse mülkünü satar.
Hamile olan kadın rüyada evlendiğini görse veya gelin gibi halka gösterilirse bir kız çocuk dünyaya getirir.
Erkek çocuğu olan kadın rüyada evlendiğini görse, oğlunu evlendirir.
Rüyada ölü olan biriyle evlendiğini ve onun yanına gittiğini gören kimse, kaçırdığı ve ümidini kesmiş olduğu bir şeye kavuşur.

İslami rüya tabirleri açısından rüyada evlendiğini görmek

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada evlenmenin dört tabiri vardır:

1-Büyüklük

2-Zenginlik

3-İtaat

4-Mutluluk.

Allame Meclisî: Düğün yaptığınızı ve evlendiğinizi görmek; zenginleşeceğinize ve murada ereceğinize işarettir. “Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfüyle onları zenginleştirir.”[1]
Müellif: Hiç tanımadığınız bir bayanla evlendiğinizi görmek; ölümünüzün erken olacağına…
Evinize bir gelin getirdiğinizi ve onunla gerdeğe girdiğinizi görmek; saygınlık elde edeceğinize işarettir.
İbn-i Sîrîn: Evlenmek için görücülüğe çıktığınızı görmek; şeref ve büyüklük elde edeceğinize ve eğer bekârsanız, zengin bir kadınla evleneceğinize…
Vefat etmiş bir kadınla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; o kadının malından elinize bir kazanç geçeceğine…
Vefat etmiş bir kadınla evlendiğinizi, ancak onunla ilişkiye girmediğinizi görmek; az miktarda mal elde edeceğinize…
(Kadınlar için) vefat etmiş bir erkekle evlendiğinizi ve onun evinde onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; malınızın azalacağına ve durumunuzun değişeceğine…
Tanımadığınız ve daha önce ismini duymadığınız bir kadınla evlendiğinizi görmek; ecelinizin yaklaştığına…
(Kadınlar için) yukarıdaki rüyanın aynını görmek; kötüye işarettir.
Kirmanî: Evli bir kadın rüyasında başka bir erkeğin eşi olduğunu görürse şöyle tabir edilir: Eğer bu kadın, aynı rüya içerisinde düğün yaptığını görmemişse, saygınlık ve mal varlığı artacaktır.


Rüyada evlendiğini görmek ile ilgili diğer tabirler

Rüyada evlendiğini görmek, ama gelinin kim olduğunu bilmemek; ölüm korkusu içinde olacağınıza…
Hasta olduğunuz halde tanımadığınız bir kadınla evlenmek istediğinizi veya eşinizin başka biriyle evlendiğini ve evlendiği erkeği evine aldığını görmek; o kişi tarafından elinize çok miktarda mal geçeceğine…
Fesat ehli bir kadınla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; iş bakımından zorlukları aşacağınıza…
Fesat ehli bir kadınla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkide bulunmadığınızı görmek; belirtilen şeylerin daha az olacağına…
Çalgılı düğün görmek; musibete işarettir.
Cabir Mağribî: Bakire bir kızla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; o yıl içinde iffetli bir kadınla evleneceğinize ve söz sahibi birinden hayır göreceğinize…
Gelinlik giyip evlendiğinizi ve kocanızın yanına götürüldüğünüzü görmek; ecelinizin yaklaştığına işarettir.
Çağdaş Ulema: Evlilik arzusu içinde olmak; evlenmek üzere olduğunuza…
Evlenmek; mutluluk ve menfaate…
Dul bir kadın veya erkekle evlenmek; perişanlığa…
Gayri meşru evlilik; muhtemelen bir yangınla karşılaşabileceğinize…
Zevce görmek; zenginliğe…
Zevc/koca görmek; geçiminizin temin edileceğine işarettir

Rüyada evlendiğini görmek arzusunda olduğunu gören erkek, para birik­tirmek için gayret gösterir.
Rüyada evlendiğini görmek talebi olumlu karşılanan erkek, muradına erer veya ferah ve sevince erişir, müjdeli bir haber alır.
Orta yaşlı bir kadına yaptığı evlilik teklifinin onun tarafından kabul edildiğini görmek, emlak sahibi ol­maya veya başka gelirler elde etmeye işarettir.
İhtiyar bir kadının izdivacına talip olduğunu ve buna olumlu bir ce­vap aldığını görmek, çok büyük bir servete işarettir.
Rüyada bekâr bir erkeğin evlendi­ğini görmesi, evlendiği kadının gü­zelliği nisbetinde hayır ve menfaate işarettir.
Bir genç kızın evlendiğini görmesi, böyle bir arzusu varsa bunun hayırlı­sıyla gerçekleşmesine işarettir.
Yakışıklı bir delikanlıyla evlendi­ğini gören genç kız, bu evliliğinde mutlu olur; çirkin biriyle evlendiği­ni görürse, mutsuz olur.
Evli bir kadının rüyada tekrar ev­lendiğini görmesi, eşiyle arasında tartışma çıkmasına, kızı varsa onu evlendirmesine, hamileyse kız çocu­ğu doğurmasına işarettir.
Rüyada evlendiği kadını öptüğünü gören, çok mala, şeref ve yüceliğe nail olur.
Rüyada süslenerek evlenmek üzere bir erkeğe gittiğini gören kadın, bu erkeğe ulaşır ve birbirlerine yakınlık gösterirlerse, murad ve maksadına erer; eğer kadın, evlenmek istediği erkeğe ulaşamadığını görürse, vefat eder.

Rüyada evlendiğini görmek, allah (c.c) tarafından gelecek bir yardıma, yüksek bir makama geçmek için gayret sarfetmeye, borçlanmaya veya üzüntü ve kedere işarettir.
Tanıdık bir kadınla evlenmek , o kadının kocasından men­faat elde etmeye işarettir.
Tanımadığı bir kadınla evlenmek, ev değiştirmeye, maksadının hâsıl ol­masına veya vefat etmeye işarettir.
Rüyada esmer ve kısa boylu bir kadınla evlenmek , zengin fakat kısa ömürlü bir kadınla evlen­meye işarettir.
Rüyada daha önce boşandığı eşiyle yeniden bir araya geldiğini (evlen­diğini) görmek, önceki iş ve mesleğine veya daha önce yaşadığı yere dönmeye, eski fikirlerini savunmaya devam etmeye veya hastanın iyileş­mesine işarettir.
Ölmüş biriyle evlenmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine işa­rettir.
Hasta birinin evlendiğini görmesi, vefat etmesine işarettir.
Kendine nikâh düşmeyen biriy­le evlenmek, aile fertlerinin başına geçmeye işarettir.
Dört kadınla evlenmek, peygam-berimiz’in (s.a.v) kabrini ziyaret et­meye işaret eder.
Rüyada bir hayvanla evlendiğini gören kimse, hayvan tabiatlı biriyle evlenir.