Rüyada Gizlenmek, Gizlendiğini Görmek Neye Delalettir?

Rüyada Gizlenmek, Gizlendiğini Görmek Neye Delalettir?

Rüyada Gizlenmek, Gizlendiğini Görmek Neye Delalettir?
Rüyada Gizlenmek, Gizlendiğini Görmek Neye Delalettir?

Bir eve girip gizlendiğini gören kimse, taziye edilir. Bir kimse rüyada gizlenirse bir kız çocuğu olur.

Rüyada gizlenmek şey üzerine yorumlanır. Bundan dolayı kendisinin bir dağda gizlendiğini görmek, kadr-u kıymeti olan bir kimseye itimat etmeye ve ona dayanmaya yorulur.

Bir ağaca dayanarak gizlendiğini gören, alim bir kimseye meyleder. Rüyayı görenin hanımı hamile ise bir kız çocuğu dünyaya gelir. Bazen de gizlenmek, nifaka ve kötü amelleri söylemeye yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada bir şey gizlediğini görmesi, nifaka veya kötü iş sebebiyle gizlenmeye işarettir.
Rüyada bir eve girip gizlendiğini görmek, rüya sahibinin teselli edileceğine alâmettir.
Yine rüyada gizlenmek, gizlendiği şey üzerine delâlet eder.
Rüyada bir dağa gizlendiğini görmek, kadr u kıymeti büyük bir zâta itimat ve dayanmaya delâlet eder.
Rüyada bir ağaca dayanarak gizlendiğini görmek, âlim ve fazıl bir kişiye meyletmeye işarettir.
Rüya sahibinin hanımı eğer hamile ise, bu rüya, kız çocuğu ile tâbir olunur.