Rüyada Görülen Diş Ne Anlatır

Rüyada Görülen Diş Ne Anlatır

Rüyada Görülen Diş Ne Anlatır
Rüyada Görülen Diş Ne Anlatır

Rüyada diş görmek ev halkı hakkında haberler verir. Üst çenedeki dişler, rüya sahibinin babası tarafından olan akrabalarıdır.

Alt çenedeki dişler ise ana tarafından akrabasıdır. İkisi alt ve ikisi üst çenede bulunan dört ön dişlerden alt çenedeki iki ön diş, rüya sahibinin babası tarafından değil de, kendi neslinden meydana gelmiş olan en yakın kimseleridir.

Rüyada diş görmek, üst çenede olan iki ön dişler ise baba ile amcadır. Bunların sağ taraftaki baba, sol taraftaki amcadır. Rüya sahibinin babası ve amcası yoksa, o iki ön diş iki erkek kardeşidir veya iki çocuktur ya da şefkatli iki dostudur. Köpek dişleri amca oğullarıdır veya amca oğulları yerine geçen iki dostudur.
Rüyada diş görmek , köpek dişlerinin yanındaki diş ise rüya sahibinin ailesi arasında her yönüyle kendisine güvenilen ve onun üstünde başka bir kimse bulunmayan reisidir veya onun yerine geçen reisin dostudur.
Ön azı dişler dayı ve dayı oğulları veya öğüt vermede onların yerine geçenlerdir. Arka azı dişler rüya sahibinin dedeleri ve kendileri ile iftihar eden küçük erkek çocuklarıdır.
Alt çenede bulunan iki ön dişler, ana ve haladır. Bunların sağ tarafta olanı ana, sol taraftaki de haladır. Eğer rüyayı görenin ana ve halası yoksa, o dişler onun kızkardeşi veya kızkardeşlerinin iki kızıdır. Ya da öğüt vermede onların yerine geçen kimsedir.
Ön iki dişlerin yanlarindaki sivri dişler, rüya sahibinin amca veya hala kızı yada öğüt vermede amca ve hala kızı yerine geçen kimsesidir. Bunlari takip eden diğer sivri dişler, rüya sahibinin ailesinin büyüğü ve her yönüyle kendisine itimad edilen reisi veya onun yerine geçecek bir kimsedir.
Alt çenede bulunan ön azı dişler, rüya sahibinin teyze veya dayı kızı veya öğüt vermekte onların yerine geçen kimsesidir.
Arka azı dişler rüya sahibinin aile halkından uzak akrabaları büyükanneler ve kendileriyle iftihar edilen küçük kızlarıdır.

İslami rüya tabirleri açısından rüyada diş görmek

Dişlerden birisinin rüyada oynaması hastalıktır. Dişin düşmesi veya kaybolması yukarıda da açıklandığı gibi dişin temsil ettiği şahıslardan birisinin ölmesi veya mağdur olmasıdır. Eğer rüyada dişi çıkarırsa ve onu bir yere gömmezse, dişin tabirde temsil ettiği akrabasının benzeri olan birisinden dişin kıymetince eline mal geçer. Eğer dişi gömerse, dişin tabirde temsil ettiği akrabası ölür. Diğer dişlerin tabiri de böyledir.
Rüyada dişine bir zarar geldikten sonra onu çıkaran, akraba veya yabancı birisinden dişin kıymetince istifade eder.
Bazı dişleri yıpranıp veya çürüyüp belirsiz hale gelirse, o dişin tabirde işaret ettiği kimseye -bir daha ondan istifade edilemeyecek şekilde- bir bela isabet eder.
Rüyalar diş görülmesi, eğer ön dişler fazla uzun, güzel ve beyaz olarak görülürse rüyayı gören kişinin baba ve amcası mal ve dünyaca güçleneceğine işarettir.

Rüyada bütün dişlerinin oynadığını gören kimsenin aile halkı arasında münakaşa çıkar. Rüyada kalbinde diş bittiğini gören kimse ölür. Dişlerini çıkardığını gören şahıs, zorla malını sarfeder veya ödemesi gereken birşeyi öder.
Rüyada diş görmek eğer dişler sararmış ve siyahlaşmış ise, aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayı -utancından- yüzü kızaracağına işaret eder.
Dişlerinde pis ve kötü bir koku bulunduğunu gören kimsenin ailesi kötü isimle anılır. Dişlerinin çürümüş olduğunu gören kimsenin ailesinin durumu zayıflar. Bir insan rüyada yukarıda anlatılan dişlerden bazısının düştüğünü görürse tabirde o dişle yorumlanan kimsenin helak olacağına işarettir.

Rüyada diş görmek ile ilgili diğer yorumlar

Dişlerin, uzadığını ve büyüdüğünü gören kimsenin evinde münakaşa çıkar. Dişlerinin siyahlaşmış ve çürümüş olduğu halde düştüğünü gören kimse, bütün sıkıntılardan kurtulur.
Dişlerini kökünden çekip kopardığını ve onları yere gömdüğünü gören kimsenin, aile halkının tümü ondan önce ölürler ve onları gömer.
Rüyada dil ile dişlerini kökünden çekip koparmak, söylenen bir sözden dolayı aile halkının işlerinin bozulmasına yorumlanır. Dişlerin yerinden çekilip koparılması gizli işlerin meydana çıkmasıdır.
Rüyada dişlerin aralıklı olduğunu görmek, aile halkının dağılmasına, aralarında fesat çıkmasına veya malının noksanlığına yorumlanır.

Rüyada dişlerde görülen siyahlık, noksanlık veya kırık, meydana gelecek üzüntü ve kedere işarettir.
Dişlerini kendi eliyle çıkardığını gören kimse, malını kötü bir şekilde tasarruf eder yahut pişman olacağı kötü bir iş işler ya da meşru olmayan bir şekilde borç aldığı malından kendisine kazanç sağlar.
Bu yorumlar, rüya sahibinin dişlerini kendi eliyle halk içerisinde çıkardığı takdirdedir.