Rüyada inek - öküz Görmenin islami Tabiri Nasıldır?

Rüyada inek - öküz Görmenin islami Tabiri Nasıldır?

Rüyada inek – öküz Görmenin islami Tabiri Nasıldır?
Rüyada inek – öküz Görmenin islami Tabiri Nasıldır?

Rüyada inek görmek , kadın için evlenmeye, erkek için zenginliğe ve sevinçli haberlere yorulur.

Rüyada inekten süt sağmak, büyük bir menfaat elde etmeye ve işlerde muvaffak olmaya işarettir.
Sağdığınız ineğin sütünü içmek, fakir için zenginliğe, zengin içinse servetin daha da artmasına işarettir. Sağılan ineğin sütü içilmezse, yine mal ve servet toplamaya fakat bundan fayda görmemeye yorulur.

Rüyada inek görmek ile ilgili diğer yorumlar

Bir ineği sağdığını, fakat sütünden içmedigini gören, mal biriktirir, fakat onu harcamaz.
İneğin kendisi ile konuştuğunu gören, herkesin şaşıracağı derecede zengin olur.
Bir sığırın kendisine doğru geldiğini görene, o yıl çok hayırlı ve mübarek olur.
Sığırın kendisine arkasına dönüp gittiğini görmek, o yılın iyi geçmeyeceğine işarettir. Bir sığırın kendisini ısırdığını veya boynuzu ile vurduğunu görmek, hastalığa delalet eder.

Rüyanızda bir ineğin görülmesi, kadın için evlilik erkek için zenginlik anlamındadır.
Rüyasında süt sağan kişi yeni işlere atılacak ve bol para kazanacak demektir.
Rüyada süt içmek de içinde bulunduğunuz durumun daha iyi olacağını işaret eder.
Rüyada memeleri süt dolu inekler görmek, bereketin ve mutluluğun işaretidir.
Rüyada bir inek görülmesi , hayırlı kısmet, iyi niyetli, yardım seven kadın akrabadır. İneği sağmak, kadın akraba veya dosttan kısmet almaktır.Çok sütlü inek, zengin akraba anlamına gelir.
Memeleri süt dolu inek, bereketin ve bolluğun ifadesidir.
Rüyada inek görmek müjdeli haberler alacağınıza, bolluk ve berekete, kadın için evlenmeye, erkek için zenginliğe, hayra yorumlanır.
Rüyada inek sağdığını görmek mal sahibi olmaya, işlerinde muvaffak olmaya; inek sütü içmek zenginliğe, servetin artmasına işaret eder.

İslami rüya tabirleri açısından rüyada inek görmek

Bir ineğin evinize girdiğini görmek; mal elde edeceğinize…
Bir ineğin boynuzuyla size vurduğunu görmek; görevinizden azledileceğinize…
Bir ineğe arpa ve buğday yükleyip eve götürdüğünüzü görmek; rızkınızın bollaşacağına…
İnek eti yemek; mal ve miras elde edeceğinize ve gelirinizin artacağına…
İnek sütü görmek; şifa bulacağınıza…
İnek postu ve pisliği görmek; bahtınızın açılacağına ve mal elde edeceğinize…

İnek yavrusu (dana) satın alıp eve getirdiğinizi görmek; üzüleceğinize…
Siyah bir ineğe bindiğinizi görmek; öncü ve saygın bir şahsiyet olacağınıza işarettir.
*İbn-i Sirin: Besili bir ineğe sahip olduğunuzu görmek; aynı yıl içerisinde rızkınızın bollaşacağına…
Zayıf ve cılız bir ineğe sahip olduğunuzu görmek; bunun aksine…
İnek eti görmek; mal elde edeceğinize…
İnek postu görmek; mirasa konacağınıza…
İnekten süt sağıp içtiğinizi görmek; malınızın artacağına…

Gebe inek görmek; ümitleneceğinize…
Besili bir inek satın aldığınızı görmek; zengin bir kadınla evleneceğinize…
İnek satın aldığınızı ve onunla konuştuğunuzu görmek; rızkınızın bollaşacağına…
Bir inekle boğuştuğunuzu ve ineğin sizi ısırdığını görmek; karınızı aldatacağınıza…
Evinize bir ineğin girdiğini görmek; gelirinizin artacağına işarettir.
*Kirmani: Sığır eti sattığınızı görmek; alışveriş yapacağınıza…

Evinize veya oturduğunuz sokağa bir sığırın geldiğini görmek; hayır ve bereket elde edeceğinize…
Bir işle meşgul olduğunuz sırada bir ineğin gelerek sizi yere düşürdüğünü görmek; görevinizden azledileceğinize veya tacirseniz, malınızın azalacağına işarettir.
*Cabir Mağribi: Çok sayıda sığırınız olduğunu, birini kestiğinizi ve etinin bir grup tarafından paylaşıldığını görmek; bölgede yaşayan büyük bir şahsiyetin öldürüleceğine ve malının gasp edileceğine…
İneklerin yerleri eşelediklerini görmek; bol miktarda mal elde edeceğinize…
Sığırlarla boğuştuğunuzu görmek; büyük bir şahsiyetle aranızda husumet çıkacağına işarettir.
*Çağdaş Ulema: Rüyada inek görmek; bahtınızın açılacağına ve mutlu olacağınıza…
İnek sağmak; rahat para kazanacağınıza…
Ölü inek görmek; yapacağınız bir işte çok zarar edeceğinize…
İnek ahırı görmek; ölümcül bir hastalıktan kurtulacağınıza işarettir.