Rüyada Kalem Görmek Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kalem Görmek Ne Demektir, Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kalem Görmek Ne Demektir
Rüyada Kalem Görmek Ne Demektir

Bir kimsenin rüyada kalem görmesi, ilim, iyilikle emir, kötülükten sakındırmak ve çocuğa alâmettir.
Rüyada elinde bir kalem olduğunu görmek, evlat, memuriyet ve sevinmeğe delâlet eder.

Rüyada kalemin kırıldığını veya zayi olduğunu, yahut çalındığını görmek, zarar ve ziyan ile tâbir olunur.
Nablusî demiştir ki: “- Kalem, sultan, âlim, hâkim, dil ve kılıç gibi insanın kendisiyle şeref ve şan kazandığı ve hükümlerini icra eden kimseye ve icra edilen şeylere delâlet eder.” Rüyada içi mürekkep dolu bir kalem görmek, hamile olan kadın için erkek çocuğa delâlet eder.
Yine kalem görmek: “Hokka kalemle ve (erbab-ı kalemin) yazmakta oldukları şeylere andolsun.” (Kalem, 1) mealindeki âyet-i kerimenin işaretince yemine delâlet eder.
Bazı kere de kalem rüyası, cömertlik ve iyilik ile tâbir olunur.
Kalem, insan ve insanın sır sahibine de delâlet eder.
Bazan da kalem, düşmana zafer bulmaya, güzel bir isme, halk arasında hayırla anılmaya delâlet eder.
Rüyada kudret kalemini güzel bir şekilde görmek, ilme, hıfza, büyük bir sanata, uzun ömre ve rızka delâlet eder.

Rüyada kalem görmek cömert, iyilik sahibi kimseye işaret eder.
Rüyasında bir kaleme sahip olduğunu gören kimse ilim sahibi olur.
Rüyada kalem görenin mertebesi, makamı yükselir, çocukları ve serveti olur.
Mürekkeple beraber kalem görmek hamile kadın için oğlan çocuk doğurmaya işaret eder.
Sanatkâr olan her insan rüyada sanatı ile ilgili takımlarını topladığını görse, o kimse o sanatta söz sahibi olur.
Sanatı ile ilgili aletlerden yalnız birisini temin edebildiğini gören kimse, o sanatla fakirlik ve ihtiyaçtan kurtulur.
Bir kimse rüyada elinde ve yanında kalem olduğunu görse, o kimsenin kendisiyle bir araya gelecek erkek kardeşine ve eğer anası hamile ise erkek bir çocuk doğurmasına delalet eder.
Rüyada kudret kalemini görmek, güzel bir şekilde görünürse o kimsenin yaptığı yeminde doğru olduğuna; eğer iyi bir şekilde görmezse, o kimsenin yaptığı yeminde yalancı olduğuna yorumlanır.

Yetenekli bir kişi olduğunuzu ve istikbalinizin parlak olduğunu belirtir.
Kalemle yazı yazmak istediğiniz şeylerin gerçekleşeceğine yorulur.
Hediye kalem alan birisi iyi bir işe girecek demektir.Rüyada kalemin kırıldığını görmek de kalkışacağınız bir işten zarar edeceğinizin haberidir.

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada kalem görmenin beş tabiri vardır:
1-Hikmet
2-Ferman
3-İlim
4-Kültür
5-İşlerin yolunda gitmesi
6-Murada erme
7-Edep.
Kurşun kalem görmenin dört tabiri vardır:
1-Önderlik
2-Rahatlık
3-Geçim
4-Mutluluk

*İbn-i Sirin: Elinize kalem aldığınızı veya birinin size kalem verdiğini görmek; ilim öğreneceğinize, işinizin düzeleceğine, geçiminizin rahat olacağına ve muradınıza ereceğinize…
Kalemle bir kelime yazdığınızı görmek; hayırlı bir söz işiteceğinize…
Kalemle iki kelime yazdığınızı görmek; gurbette bir yakınınız varsa, yakında döneceğine…
Kalemizin elbisenizi kirlettiğini görmek; zarara uğrayacağınıza ve eğer sekreterseniz, kariyerinizin yükseleceğine işarettir
*Kirmani: Kalemle yazı yazdığınızı görmek; eğer ilim ehliyseniz, Allah’ın size ilim nasip edeceğine, değilseniz alimler ve salih kişilerle yakınlık kuracağınıza…
Kalemle bir şeyler yazıp okuduğunuzu görmek; ölüme… «Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.
Yazdığınız şeylerin Kuran ve sünnete uygun olduğunu görmek; makam elde edeceğinize…
Kalemin elinizde kırıldığını görmek; ilim ehliyseniz, saygınlığınızı yitireceğinize ve işlerinizin bozulacağına işarettir
*Cabir Mağribi: Elinize kalem aldığınızı görmek; alim ve akıllı bir çocuğunuzun olacağına…
Kalemle bir şey yazdığınızı görmek; ilim öğreneceğinize ve bu yolla gelir elde edeceğinize işarettir.
«O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.