Sancısı - Ağrısı Olanların Okuması Gereken Dualar

Sancısı - Ağrısı Olanların Okuması Gereken Dualar

Sancısı – Ağrısı Olanların Okuması Gereken Dualar
Sancısı – Ağrısı Olanların Okuması Gereken Dualar

Bir yeriniz ağırırsa elinizi oraya koyup 7 defa şu duayı okuyun:

Euzu Bi İzzetillahi Ve Kudretihi Ala Külli Şeyin Min Şerri Ma Ecir

Allah’ın izzetine ve herşeye kadir olması sıfatına şu hissetiğim ağrımı geçirme sıfatına sığınırım.

YaRabbi Sen izzet ve celal sahibisin şu acımı geçir. (hadis-i şerif)

Ağrılarda okunacak dualar

Resûlullah efendimiz hasta ziyaretine gitmişti. Hastanın, çok ağrısı ve sancısı vardı. “Ağrıyan yeri sağ elin ile yedi kere mesh eyle! Her defasında E’ûzü bi’izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ-ecidü ve ühâzirü oku!” buyurdu. (Bostân-ül-Ârifin)

Resûlullah yine buyurdu buyurdu ki: “Yağmur suyunu toplayıp, üzerine, Fâtiha-i şerîfe, Âyet-el-kürsi, İhlâs-ı şerîf ve Kul-e’ûzü [Felak ve Nas] sûreleri yetmişer kere okunur. Bu sudan aralıksız yedi sabâh içenlerin hastalıkları, ağrıları zâil olur.” Bunları, beş, on sâlih müslümân toplanıp, aralarında taksim ederek okuyup, suya üfleyebilirler” (Hazînet-ül-esrâr)

Aişe validemiz buyurdu ki, bir yerinde ağrı olduğunuda, Resulullah iki Kûl e’ûzü (Felak ve Nâs) sûresini okuyup, mübarek avcuna üfler, elini ağrı olan yere sürürerdi.

Kalb ağrısı için de, “Ellezîne âmenû ve amilussalihâti tûbâ. Lehüm ve husnü meâb.” Duasının okunması tavsiye edilmiştir.