Seher Vakti Yapılması Gereken Dilek - Murad Duası

Seher Vakti Yapılması Gereken Dilek - Murad Duası

Seher Vakti Yapılması Gereken Dilek – Murad Duası
Seher Vakti Yapılması Gereken Dilek – Murad Duası

BİR DİLEĞİN YERİNE GELMESİ İÇİN

Seher vakti kalkıp abdest aldıktan sonra 7 defa okunmalıdır. Allahın izni ile murad hasıl olacaktır..

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allâhümme innî eselüke yâ rabbe külli şeyin ve yâ hâlika külli şeyin ve yâ âhira külli şeyin ve yâ âlimen bi külli şeyin heb lenâ külle şeyin ve edhılnel cennete bilâ şeyin ve lâ teselnâ an şeyin fe ene lâ emlikü şey`en minel eşyâi yâ kâdiyel hâcâti ıkdı hâcetî bi ızzetike ve azametike ve lutfike ve keramike yâ kerîmü bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn.Lâ ilâhe illellâhü ilâhen vâhıden ve nahnü lehû müslimûn.Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn. AMİN