Sene Sonu Yapılması Lazım Olan Dua - Yıl Sonu Duası

Sene Sonu Yapılması Lazım Olan Dua - Yıl Sonu Duası

Sene Sonu Yapılması Lazım Olan Dua – Yıl Sonu Duası
Sene Sonu Yapılması Lazım Olan Dua – Yıl Sonu Duası

Bu dua Hicri yıl’ın son ayı olan zilhicc’nin sonunda 7 defa okunur.Okuyana Allah bağışlar.Şeytan da şöyle der.”Eyvah bir saat içinde bütün geçmiş günahları yok oldu”
Aynı duayı Miladi yıl içinde okumak mümkündür.Çünkü günümüzde muameleler hicri değil,miladi yılda yapılmaktadır.

Yıl sonunda o yılın mauhasebesini yapmak bir müslümanın en önemli görevlerindendir.Çünkü bir müslüman bütün hayatı boyunca “hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin” prensibini kendine düstür edinmelidir.Esasen müslüman günlük,haftalık,aylık olarak kendini hesap etmeli muhasabe etmelidir.Sene içinde bu hesaplamarı yapan bir müslüman,yıllık hespalmaları daha kolay geçer.Nerde hata yaptı.nasıl düzeltebirli bunun yollarını kolayca yapabilmek için aşağıdaki duayı okuması çok uygun olur.

Okunacak dua.

“Allâhümme mâ amiltü min amelin fi hâzihi’s-seneti mimma neheyteni anhü ve lem terdahü ve nesiytühü ve lem tensehü,ve hamitte anni ba’de kudretike alâ ukûbetike,ve deavteni ile’t-tevbeti ba’de cerâeti aleyke fa’ğfir li Yâ Gaffar.””

Anlamı:

“Allah’ım! geçtiğimiz yıl boyunca Senin razi olmayıp yasakladığın işlerden bilerek -bilmeyerek yaptıklarımı affeyle,günahlarımdan dolayı hak ettiğim cezaları kaldır.Sana karşı işlediğim günahlardan sonra tevbe etmeyi davey ediyorsun,ben de bu davetine uyup tevbe ediyorum.Ey bağışlayan Allh’ım! Beni affet.”

Bu dua Hicri yıl’ın son ayı olan zilhicc’nin sonunda 7 defa okunur.Okuyana Allah bağışlar. Şeytan da şöyle der.”Eyvah bir saat içinde bütün geçmiş günahları yok oldu

Aynı duayı Miladi yıl içinde okumak mümkündür.Çünkü günümüzde muameleler hicri değil,miladi yılda yapılmaktadır.