Sevdiğine Kavuşmak ve Her Türlü Sıkıntının Sevince Dönmesi için Dua

Sevdiğine Kavuşmak ve Her Türlü Sıkıntının Sevince Dönmesi için Dua

Sevdiğine Kavuşmak ve Her Türlü Sıkıntının Sevince Dönmesi için Dua
Sevdiğine Kavuşmak ve Her Türlü Sıkıntının Sevince Dönmesi için Dua

Cebrail (a.s) Hz.Yakub (as.)’ın Yusuf’un hasreti ile yanıp tutuştuğun görünce;

Sana bir dua öğreteceğim,okuduğunda Yusuf’a kavuşursun buyurdu.

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRÂHİM

“YÂ MEN LÂ YA’ LEMÜ KEYFE İLLÂ HÜVE VE YA MENLÂ YEBLUĞU KUDRETÜHÜ FENİRUHU GÂYRUHÜ FERRİC ANNİ”

Ey kendisinden başkasının; kendisinin nasıl olduğunu bilmeyen (Allah`ım)! Ey kudretine kimsenin erişemediği (Rabbim)! Benim bu sıkıntımı gider.” duasını talim etti.

Bu duayı hergün okudu ve 7 gün içinde oğlu Yusuf (as). dan haber aldı.