Şiddetle Önerilen En Etkili Dua Terkipleri

Şiddetle Önerilen En Etkili Dua Terkipleri

Şiddetle Önerilen En Etkili Dua Terkipleri
Şiddetle Önerilen En Etkili Dua Terkipleri

Önerilen dualardan çok güzel bir terkip hazırladık. Çok işinize yarayacağına inanıyoruz. Dua müminin silahıdır. Yer gök dua üstüne kurulmuştur.

Evlenmek İsteyip Bir Türlü Hayırlı Kısmet Bulamayan İçin Dua

Okunuşu: İnnâ Fetahnâ Leke fethan-mübina.Ve fütihatis-semâiü fekânet ebvabâ.

Anlamı: Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.

Zor anlarımızda Okuyacağımız Dua

Okunuşu: Vec’al lenâ min ledunke veliyyâ(veliyyen), vec’al lenâ min ledunke nasîrâ(nasîran).

Anlamı: Rabbimiz,katından bize bir sahip çıkan gönder,katından bize bir yardımcı lütfet.

وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

Peygamberimiz’in Sık Okumamızı Tavsiye Ettiği Dua

Okunuşu: Rabbena âtina fiddünya heseneten ve fil ahireti heseneten ve kınâ azâbennâr.

Anlamı: Ya Rabbi,bize dünayada ve ahirette güzellikler ihsan buyur.Cehennem azabından koru.Allah’ım bizlere af ve afyet ihsan eyle

Her Hangi Birini Rüyada Görmek yada Haber Almak İçin Dua

Okunuşu: La tüdrikuhü’l-ebsâr vehüve yüdrikü’l-ebsâr. Ve hüve’l-Latifü’l-Habîr.

Anlamı: Gözler onu kuşatamaz ama o gözleri kuşatır. çünkü o latif ve habirdir, her şeyi en ince teferruatına kadar bilir ve her şeyden haberdardır.

لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Ama Gözlere Şifa İçin Peygamberimizin Tavsiye Ettiği Dua

Okunuşu: Allahümme inni es’elüke ve etevccehü ileyke bi-nebiyyike Muhammedin nebiyyi rahmeti yâ Muhammedü inni teveccehtü bike ila Rabbi fi haceti hazihi litukda,Allahümme feşffi’hü fiyye.

Anlamı: Allah’ım rahmet peygamberi Nebin Muhammed’e tevessül ederek Senden diliyor,sana yöneliyorum.Ya Muhammed seni şefi edinip bu hacetim için Rabbime teveccüh ettim.(Ta ki yerine getirsin)İlahi,hakkımda Habibinin şefaatini kabul buyur.

İki Kişi Arasındaki Düşmanlığı Giderip Sevgiye Dönüştüren Dua

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahıym.Ve neza’nâ mâ fî sudûrihim min gıllin ıhvânen alâ sururin mutekâbilîn (mutekâbilîne).

Anlamı: Biz, onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler olarak karşılıklı otururlar.

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

Hazreti Fatma’nın Sabah Akşam Okudugu Dua

Okunuşu: Ya hayyü ya Kayyum bi rahmetike estegisü.Fe’âslihli Şe’ni küllehu vela tekilni ila nefsi tarfete aynin

Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan ALLAHım, Rahmetinle Senden yardımını isterim. Benim bugün işlerimi hal ve hareketlerimi düzelt beni bir göz kırpması kadar bile olsun nefsime bırakma

Dargınların Barışmasını Sağlayan Dua

Okunuşu: Ve ellefe beyne kulûbihm lev enfakte mâ fil ardı cemian mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum.innehu azizun hakim(hakimun)

Anlamı: Müminlerin kalplerini o ısındırdı.Yoksa yer yüzünde ne varsa sen hepsini harcasaydın yine de onların kalplerini böylesie ısındıramazdın.Lâkin Allah,kalpleri kaynaştırdı.Muhakkak ki ,o Azizdir ve hakimdir.

Ana-Babaya İsyan Eden Evlat İçin Dua

Okunuşu: YÂ TAMME FELÂ TESİFÜ’L ELSUNU KULLE KUNHİ CELÂALİHİ VE MÜLKİHİ VE İZZİHİ YÂ TAMM

Anlamı: Ey her bakımdan tastamam olup,yüceliğinin,saltanatının ve izzetinin tüm yönlerini dillerin vasfedemediği Zat! Yâ Tamm

Doğum Sancısı İçin Okunacak Dua

Okunuşu: E-lâ lehu’l-halku ve’l-emr.Tebâreke’l-lâhu Rabbu’l-âlemin!

Anlamı: İyi bilin ki,yaratma ve emir O’nundur. Âlemlerin Rabbi Allâh ne yücedir.

Hz. Muhammed (S.A.V)’in İstediğini İsteme Duası

Okunuşu: Allahümme inna nes’elüke min Hayri ma se’eleke minhü nebiyyü- ke Muhammedün (s.a.v.) Ve ne’uzü bike min şerri meste’aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v.). Ve ente’l-müsteanü ve aleyke’l-belağu ve la havle ve la kuvvete illa billâh.

Anlamı: Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır.

Kolay Doğum Yapmak İsteyen için “Yunus Duası”

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin

لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Astım ve Nefes darlığı Hastalığına karşı okunacak Âyet-i Kerimler Leyse lehâ min dünillâhi kâşifeh.Elhamdü lillâhi ve selâmün alâ ıbâdillahillezinastafâ.Selamün kavlen min rabbir rahıym.Vesselâmü aleyye yevme vülidtü ve yevme emûtü ve yevme üb’as.Selâmün aleyküm ketebe rabbüküm alâ nefsihir rahmeh.Selâmün aleyküm bimâ sabertüm.

Hasta için okunacak İsmi-şerif

Okunacak İsmi Şerif: Yâ Mübdiel Beraya ve mübdie ma ba’de fenaiha bi kudretihi ya mübdiü

Anlamı: Ey Mahlûkatı baştan var eden ve hepsi yok olduktan sonra tekrar onları kudretiyle diriltecek olan! Yâ Mübdi !

Kötü Huylardan Kurtulmak ve Kötü Huylu Biri İçin Okunacak İsmi-Şerif

Okunacak İsmi Şerif: Yâ Mahmudü felâ tebluğul evhamü külli künhi senâihi ve mecdihi Yâ Mahmudü

Anlamı: Ey Kendisine tam manasıyla övgü ve tâzim yapılacağı hususuna idarklerin yetişemeyeceği derecede hamde lâyık olan! Yâ Muhmûd

Zulümden Kurtuluş Duası

Okunuşu: Rabbenâ inneke men tudhılin nâre fe kad ahzeyteh(ahzeytehu), ve mâ liz zâlimîne min ensâr(ensârin).

Anlamı: Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan, onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَ

Hızır (as.)’ı görmek ve ondan yardım almak için dua

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın(bâtınu), ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun).

Anlamı: O, evveldir (ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve bâtındır (gizli olandır). Ve O, herşeyi en iyi bilendir.

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hayırlı Kapı ve Kısmet Duası

Okunuşu: Allâhümme yâ mufettiha’l-ebvâb iftah lenâ hayre’l-bâb!

Anlamı: Ey kapıları açan Allâh’ım! Bizim için en hayırlı kapıyı aç.

Kim bu 5 kelime ile dua ederse “Allah Mutlaka İstediğini Verir.”

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim.Lâ ilâhe illallâhu vallâhü ekber,lâ ilâhe ilâllahu vahdehû lâ şerike leh,lehül mülkü,ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir,lâ ilâhe illâllahu ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.

Anlamı: Allah’tan başkailâh yoktur ve Allah en yücedir.Allah’dan başka ilâh yoktur.O,bir tektir ve eşi benzeri de yoktur.Mülk O’nundur.Hamd O’na aittir.O her şeye kadirdir. Allah’dan başka ilâh yoktur.Güç ve kuvvet,kudret her şeu O’na aittir.O’nun gücünün üzerinde bir güç yoktur.Kuvvet yalnız Allah’dır.

Cuma Günü Bu Tesbihi Okuyanın Duaları Kabul Olur

Okunacak Dua: Lâ İlâhe illellâhü vahdehü lâ şerike leh.Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi yedihil hayru ve hüve alâ külli şey’in kadir.

Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur.O tekdir,ortağı yoktur.Mülk O’nundur.Hamd edilmeye layık olan O’dur.O diriltir ve öldürür.Hep diridir,asla ölmez.Hayırlar O’nun kudreti elindedir.O’nun her şeye gücü yeter.