Şifa Niyetine Nisan Yağmuru Yağarken Okunacak Dua Ve Sureler

Şifa Niyetine Nisan Yağmuru Yağarken Okunacak Dua Ve Sureler

Şifa Niyetine Nisan Yağmuru Yağarken Okunacak Dua Ve Sureler
Şifa Niyetine Nisan Yağmuru Yağarken Okunacak Dua Ve Sureler

Nisan Yağmuruna okunacak duâ ve sûreler:
1- Salavât-ı Şerîfe 70 defa,
2- İstiğfâr-ı Şerîf 70 defa,

3- Fâtiha-ı Şerîfe 70 defa,
4- Âyet-ül Kürsî 70 defa,
5- Lekad câ eküm 70 defa,
6- Yasîn-i Şerîf 1 defa,
7- Elem neşrah leke 70 defa,
8- İnnâ enzelnâhü 70 defa,
9- Kâfirûn 70 defa,
10- İhlâs 70 defa,
11- Felak 70 defa,
12- Nâs 70 defa,
13- Sübhânallâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil aziym 70 defa,
14- Lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil aziym 70 defa,
15- Salavât-ı Şerîfe.70 defa
* “Kim ki bu adab usül üzerine Nisan suyu üzerine okur da bir hafta sabahları aç karnına içerse, kesinlikle ömür boyu itikat hastalığı görmez” buyurulmuştur.
NOT: Nisan yağmurunu alma şekli:
Kap yüksek bir yere konmalı, yağmur direk kaba dökülmeli, oluktan olmaz.
Not: 14 Nisandan önce toplanmaz. 14 Nisan-14 Mayis arası.