Sıkıntıyı Gideren Sevgi Duası Esmalar ve Zikirler

Sıkıntıyı Gideren Sevgi Duası Esmalar ve Zikirler

Sıkıntıyı Gideren Sevgi Duası Esmalar ve Zikirler
Sıkıntıyı Gideren Sevgi Duası Esmalar ve Zikirler

Kur'an hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattir, hem şeriattır, hem hastalara şifa, mü'minlere hüda ve rahmettir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedud ! Yâ Vedûd ! Yâ Vedûd ! Yâ ze’l-Arşi’l-Mecîd! Yâ Mubdiu, Yâ Muîdu! Yâ Fe’âlun limâ yurîd! Es’eluke bi nurî vechikellezi mele’e erkâne’ arşike ve es’eluke bi gudretikellezî kadderte bihâ alâ halkike ve bi rahmetikellezi vesi’te kulle şey’in lâ ilâhe illâ ente, Yâ Muğîsu eğîsnî, Ya Muğîsu eğîsnî, Ya Muğîsu eğîsnî

Yâ Vedûd ! Yâ Vedûd ! Yâ Vedûd ! Ey yüce Arşın sahibi! Ey her şeyi hiçten yaratan Mubdi! Ey ölmüş yaratıkları yeniden yaratacak Muîd! Dilediğini yapabilen Allâh’ım.

Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nuru hürmetine, bütün yaratıklara gücünün yettiği kudretin ve her şeyi içine alan rahmetin hürmetine… Sana yalvarıyoruz… Senden başka ilah yoktur.

Ey imdad isteyenlerin yardımcısı !Bizim imdadımıza koş ! Ey zorda kalanlara yardım eden ! Bize yardım eyle

Tüm dostlarımızın ailelerinin ve müslüman kardeşlerimizin tüm maddi ve manevi sıkıntılarını gider. İki cihanda yüzlerini güldür.