Sözünün Geçerli Olması ve Malın Mülkün Artması için Dua ve Esmalar

Sözünün Geçerli Olması ve Malın Mülkün Artması için Dua ve Esmalar

Sözünün Geçerli Olması ve Malın Mülkün Artması için Dua ve Esmalar
Sözünün Geçerli Olması ve Malın Mülkün Artması için Dua ve Esmalar

5 vakit namazlardan sonra 148 defa “Lâ ilâhe illâllahü’l-Muhsi ” okumaya devam edersen, sözün her yerde geçerli olur.

5 vakit namazlardan sonra 48 defa “Ya Mâcid c.c” zikrine devam edenin malı-mülkü artar ve sözü her yerde geçerli olur.

ALLAHÜMME YA HAYYU 18
ALLAHÜMME YA HABİYRUN 812
ALLAHÜMME YA MÜİZZÜN 117
ALLAHÜMME YA HALİKUN 731