Tecrübe ve Tavsiye Edilen kısa güzel Dualar

Tecrübe ve Tavsiye Edilen Okunacak Dualar

Tecrübe ve Tavsiye Edilen kısa güzel Dualar
Tecrübe ve Tavsiye Edilen kısa güzel Dualar

Yatağa yatınca, Eûzü Besmele ile 1 Âyetelkürsî her biri Besmele ile 3 İhlâs, 1 Fâtiha, 1 Kul eûzüler okunur. Sonra 3 defa Estağfirullahelazîm, ellezî lâ ilâhe illâ Hû okunur.

Üçüncüsüne, Elhayyelkayyûme ve etûbü ileyh. ilâve edilir. Sonra 10 defa, Tevekkeltü alellâh ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh. okunur.

Yatağa yatınca,
Eûzü Besmele ile 1 Âyetelkürsî her biri Besmele ile 3 İhlâs, 1 Fâtiha, 1 Kul eûzüler okunur.

Sonra 3 defa Estağfirullahelazîm, ellezî lâ ilâhe illâ Hû okunur.

Üçüncüsüne, Elhayyelkayyûme ve etûbü ileyh. ilâve edilir.

Sonra 10 defa, Tevekkeltü alellâh ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh. okunur. 10.suna hil aliyyil azîm ellezî lâ ilâhe illâ Hû ilâve edilir.

Sonra, Allahümmağfir lî ve li vâlideyye ve lil-müminîne vel müminât. ve 1 defa Salevât-ı şerîfe ve 1 defa Allahümme rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhireti haseneten ve kınâ azâbennâr bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. ve 3, 10, 40 yâhut 70 defa istiğfâr yani, Estağfirullahelazîm ve bir kelime-i tevhîd yani, Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah okuyup uyumalıdır.

Evinden çıkarken Âyetelkürsî okumak çok iyidir. Resûlullah buyurdu ki:
Bir kimse, evinden çıkarken Âyetelkürsîyi okursa, Hak teâlâ 70 meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar, ona duâ ile istiğfâr ederler.

Sabah namazı sonunda, 10 defa Lâ ilâhe illallah vahdehû lâ-şerîke-leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şeyin kadîr. okuyana çok sevap verileceği, hadîs-i şerîfte bildirildi.

Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil-aliyyilazîm. okumak, sinir hastalığına ve bütün hastalıklara iyi gelir.

Resûlullah sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem buyurdu ki: Yağmur suyunu toplayıp, üzerine (Fâtiha-i şerîfe, Âyetelkürsî, İhlâs-ı şerîf ve Kul-eûzü sûreleri) 70 şer defa okunur. Bu sudan aralıksız 7 sabah içenlerin hastalıkları, ağrıları zâil olur.

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki Bir kimse, kabristandan geçerken, 11 defa İhlâs sûresi okuyup sevâbını meyyitlere hediye ederse, kendisine ölüler adedince sevap verilir.
Her sabah, Âyetelkürsî, İhlâs-ı şerîf ve Fâtihai şerîfeyi okuyup, ölenlerin ruhuna göndermelidir.