Uyku Arasında Özellikle Gece Uyanınca Okunan Dilek Duası

Uyku Arasında Özellikle Gece Uyanınca Okunan Dilek Duası

Uyku Arasında Özellikle Gece Uyanınca Okunan Dilek Duası
Uyku Arasında Özellikle Gece Uyanınca Okunan Dilek Duası

Uyku arasında bu duayı okuyan ne dilerse kabul olur ALLAH'ın izni ile...

Uyku arasında bu duayı okuyan ne dilerse kabul olur inşallah... Dileği isteği olan herkes Özellikle gece uykudan uyanıp bu duayı mutlaka okuması gerekir. Çok etkilidir mutlaka deneyin...

Okunacak dua:

“Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve alâ külli şeyin gadîr. Elhamdülillâhi ve sübhânallâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billah.”

Türkçe Anlamı:

“Allâh (c.c.)’dan başka ilah yok, yalnız O vardır. Şerîki yoktur. Mülk Onundur. Hamd de Ona mahsustur ve O her şeye kadirdir. Allâh (c.c.)’ya hamdeder, Allâh (c.c.)’u tesbih ederim. Allâh (c.c.)’dan başka ilâh yok ve Allâh (c.c.) en büyüktür, Allâh (c.c.)’ya dayanmaktan başka kuvvet, kudret yoktur.” dedikten sonra; “Ey Rabbim beni mağfiret et” der, duâ ederse icâbet olunur; bir de abdest alırsa namazı kabul olunur.” (Buharî, Teheccüd, 21)

selam ve dua ile