ilahirahmet
Anasayfa » Etkili Dualar » Uzun ömür için okunacak dua

Uzun ömür için okunacak dua

Uzun ömür için okunacak dua
Uzun ömür için okunacak dua

Yasin suresini

1-) Uzun ömür için
2-) Rızk ve kimseye muhtaç olmamak için.
3-) Felaketlerden korunmak için.
üç defa okuduktan sonra aşağıdaki kimseyle konuşmadan 21 defa okuyun

Dua:
“Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ya zel menni ve la yemunnu aleyhi ehad Ya zel celali vel ikram. Ya zet tavli vel inam. La ilahe illa ente zahrellacine ve carel müstecirine ve emanel haifin. Allahümme in künte ketebteni ındeke fi ümmil kitabi şegıyyen ev mahrumen ev matruden ev mugatteran aleyye miner rızgı femhullahümme bi fadlıke şegaveti ve hırmani ve tardi ve ıgtara rızgı ve esbitni ındeke fi ümmil kitabi saıden ve merzukan ve muvaffagan lil hayrati feinneke gulte ve gavluke’l haggu fi kitabike’l münzeli ala lisani nebiyyike’l mürsel. Yemhullahu ma yeşau ve yüsbitü ve ındehu ümmü’l kitab. İlahi bi’tecelliyyil azami fi leyletin’nısfi min şa’bane’l mükerremi’lleti (fiha yüfragu küllü emrin hâkim)ve yübremü en tekşife anna minel bela i ma na’lemu ve ma la na’lemu ve ma ente bihi a’lemu inneke ente’l eazzul Ekrem. Ve sallalalhu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve sellem.”

Anlamı:
“Ey alâ sahibi olan Allah’ım! Hiç kimse Allah’a minnet edemez. Ey celâl ve ikrâm sahibi olan Allah’ım! Herkese in’am ve ihsanda bulunan ancak sensin. Öyle Allah ki, her hakkı zahir kıldı, isnat edilen her günahı yok etti ve her korkana aman verdi. Ey Allah’ım! Senin indindeki kitabın esasında ben kulunu, şaki yahut lütfundan mahrum yahut huzurundan kovulmuş yahut üzerimde rızkı az yazdın sa… Ey Allah’ım! Fazlınla benim şekavetimi, cürümlerimi, rızkımın azlığını ve huzurundan kovulmamı mahvet ve beni, senin indindeki kitabın esasında; said, merzuk ve hayırlarda muvaffak olmamda sabit kıl. Yarabbi! Muhakkak sen, senin nebiyi mürselin olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin lisanı üzere inen kitabında ve hak olan kavlinde buyurdun ki: Allah dilediğini mahveder ve dilediğini ispat eder ve kitabın esası Allah’ın indindedir. İlâhi! Ol muazzam ve mükerrem Şaban ayının bu on beşinci gecesinde büyük bir tecelli ile ki: O mübarek gecede, her hikmetli iş ayrılır ve set olunur. Yarabbi! Senden benim, bildiğim ve bilmediğim, aslında cümlesini bildiğin belaların benden tekşifini istiyorum. Muhakkak sen izzet ve kerem sahibisin. Bizim Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin âl ve ashabının ve bütün ümmetinin üzerine, Allah’ım kendi rahmetini, meleklerin istiğfârını ve müminlerin duasını kılsın amin.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.