Ya Men La Yemneuhu Filün An Filin (c.c.)

Ya Men La Yemneuhu Filün An Filin (c.c.)

Yâ Men Lâ Yemneuhû Filün An Filin esması anlamı : Kendisi için bir işi diğer bir işe mani olmayan.

Yâ Men lâ yemne’uhû fı’lün an fi’l : يَا مَنْ لاَ يَمْنَعُهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْلٍ 

97
Bütün yellerin def’i için
Yâ Men lâ yüşğilühû sem’un an sem’
Yâ Men lâ yemne’uhû fı’lün an fi’l
Yâ Men lâ yülhîhi kavlün an kavi
Yâ Men lâ yüğallituhû süâlün ‘an suâl
Yâ Men lâ yübrimühû ilhâhu’Umulihhîn
Yâ Men şeraha bi’l-islâmi sudûra’l-mü’minîn
Yâ Men etâbe bi zikrihî kulûbe’l-muhbitîn
Yâ Men la yeğibü ‘an kulûbi’l-müştâkın
Yâ Men hüve gâyetü mürâdi’l-mürîdîn
Yâ Men la yahfâ ‘aleyhi şey’ün fı’l-‘âlemîn
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden alı koymayan,
Ey kendisi için bir iş diğer bir işe mani olmayan,
Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan,
Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen,
Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan,
Ey müminlerin kalplerini İslamla genişleten,
Ey zikriyle mütevazi ve huşu sahiplerinin kalplerini hoş eden,
Ey kendisine istiyak duyanların kalplerinden kaybolmayan,
Ey kendisini arzulayanların son arzusu,
Ey alemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.