Ya Men Lem Yettahiz Sahibeten Vela Velada (c.c.)

Ya Men Lem Yettahiz Sahibeten Vela Velada (c.c.)

Yâ Men Lem Yettahiz Sahibeten Velâ Veledâ esması anlamı : Eş ve evlat edinmeyen.

Yâ Men lem yettehiz sâhibeten velâ veledâ : يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لاَ وَلَدًا

61
Ayak ağrısı için
Yâ Men yükallibü’l-leyle ve’n-nehâr
Yâ Men Halaka’z-zulümâti ve’n-nûr
Yâ Men ce’ale’z-zılle ve’l-harur
Yâ Men sehhara’s-semse ve’l-kamer
Yâ Men haleka’l-mevte ve’l-hayah
Yâ Men lehü’l-halku ve’l-emr
Yâ Men lem yettehiz sâhibeten velâ veledâ
Yâ Men lem yekûn lehû şerikim fi’l-mülk
Yâ Men lem yekûn lehû veliyyün mine’z-züll
Yâ men lehü’l-havlü ve’l-kuvveh
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ enteİ-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren,
Ey karanlıkları ve nuru yaratan,
Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren,
Ey güneş ve aya boyun eğdiren,
Ey ölümü ve hayatı yaratan,
Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan,
Ey eş ve evlat edinmeyen,
Ey mülkünde hiçbir şeriki olmayan,
Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan,
Ey havi kuvvet kendisine ait olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.

83
İdrar damlamasının izalesi için
Yâ Men lem yettehiz sahibeten velâ veledâ
Yâ Men la yüşrikü fî hukmihî ehadâ
Yâ Men ce’ale li külli şey’in kadrâ
Yâ Men lem yezel rahîmâ
Yâ Câ’ile’l-melâiketi rusülâ
Yâ Men ce’ale fı’s-semâi bürûcâ
Yâ Men ce’ale’l-arda karâra
Yâ Men ce’ale mine’l-mâi beşerâ
Yâ Men ahsa külle şey’in ‘adedâ
Yâ Men ehâta bi külli şey’in ‘ilmâ
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey hiçbir es ve evlat edinmeyen,
Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan,
Ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden,
Ey şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden,
Ey melekleri elçi kılan,
Ey semada burçlar meydana getiren,
Ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan,
Ey insani bir damla sudan yaratan,
Ey her şeyi sayarak hesabını yapan,
Ey her şeyi ilmiyle kuşatan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.