Yalnız Kalmaktan Kurtulmak için Dua

Yalnız Kalmaktan Kurtulmak için Dua

Yalnız Kalmaktan Kurtulmak için Dua
Yalnız Kalmaktan Kurtulmak için Dua

Velid b. Velid'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki:

Ya Resûlallah! Ben kendimde yalnızlık hissediyorum (yalnız başımayım)?
Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

"Yatağına girdiğin zaman!!

"Eûzü bikelimâtiîlâhit'tâmmeü min ğadabihi ve ikâbihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâti'ş-şeyâtîni ve en yahzurûni."

(Allah'ın gazabından ve azabından, kullarının şerrinden ve şeytanların dürtüşlerinden ve benimle bulunmalarından, Allah'ın kitabına sığınırım.)