Yedi (7) Gün Yedi (7) Gece Hayırlı Dilekler için Okunacak Salavat

Yedi (7) Gün Yedi (7) Gece Hayırlı Dilekler için Okunacak Salavat

Yedi (7) Gün Yedi (7) Gece Hayırlı Dilekler için Okunacak Salavat
Yedi (7) Gün Yedi (7) Gece Hayırlı Dilekler için Okunacak Salavat

Rivayet olunur ki, eğer bir kimse 7 gün ve 7 gece, her namazdan sonra 11 kere salavat okuyup, ayrıca aşağıdaki salavât-ı şerifeyi (teslimât) 7 kere okursa inşallâh Allahü Teâlâ isteğini kabul buyurur.

Essalâmü aleyke yâ imâmel haremeyn,
Essalâmü aleyke yâ imâmel hâfikeyn,
Essalâmü aleyke yâ Resûlessakaleyn,
Essalâmü aleyke yâ men filkevneyn ve şefîi men fiddêrayn,
Essalâmü aleyke yâ sâhibel kıbleteyn,
Essalâmü aleyke yâ nûral meşrikayn ve ziyâel mağribeyn,
Essalâmü aleyke yâ ceddessibtayni el Hasani vel Hüseyni,
Aleyke ve alâ itretike ve isretike ve evlâdike vehfâdike ve ezvâcike ve efvâcike ve hulefâike ve hulesâike ve eshâbike ve ehzâbike ve etbâike ve eşyâike Selâmullâhi vel melâiketihi vennâsi ecmaîne ilâ yevmeddîn,
VELHAMDÜLLAHİ RABBİL ÂLEMÎN.